Urbanisme

1. POUM

2. INFORMACIÓ URBANÍSTICA

Informació presencial. Cal demanar cita prèvia al telèfon 93.797.49.00 extensió 4. L'atenció presencial es realitza els dimarts i dimecres de 12.00 h a 14.00 h al departament de Serveis Territorials de l'Ajuntament d'Argentona, situat a la tercera planta de l'edifici.

Informació telefònica. Podeu trucar al 93.797.49.00 extensió 4, els dimarts i dimecres de 12.00 h a 14.00 h.                                                                                                                                                  

Informació telemàtica. Podeu fer la consulta enviant un correu electrònic amb l'adreça de la finca i la referència cadastral a infourb@argentona.cat  o consultant www.argentona.cat/poum

Informació per escrit.

Certificat d'aprofitament urbanístic cal que feu sol·licitud mitjançant instància (seu electrònica http://argentona.cat/tramits o  amb cita prèvia a l'OAC c/ Gran, 59). Previ pagament de la taxa pertinent.

Certificat d'antiguitat i legalitat cal que la Propietat faci sol·licitud mitjançant instància (seu electrònica http://argentona.cat/tramits o amb cita prèvia a l'OAC c/ Gran, 59). Previ pagament de la taxa pertinent.

3. GEOPORTAL

COMPROMÍS DE QUALITAT

  • Donar als ciutadans una informació clara, veraç, correcta i actualitzada d'acord amb la normativa vigent. 
  • Resoldre els expedients d'obres en un termini raonable. 
  • Fer inspeccions i seguiment de les obres per comprovar que es compleixen les normatives i s'ajusten als projectes aprovats prèviament. 
  • Assessorar tècnicament i jurídicament sobre els projectes i sobre totes les qüestions relacionades amb l'urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística).
  • Informar de tots els aspectes necessaris per sol•licitar llicències d'obres.
Condicions d'accés

Alguns tràmits relacionats amb el Servei d'Urbanisme es poden portar a terme telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Argentona.

Ajudeu-nos a millorar

En cas de voler presentar algun suggeriment o queixa sobre el Servei d'Urbanisme es podrà fer presencialment, al correu electrònic oac@argentona.cat, al telèfon 937974900 o través del correu ordinari.
També es rebran qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'Atenció Ciutadana.

Si el que es vol és presentar una queixa o suggeriment sobre algun dels serveis que ofereix l'Ajuntament d'Argentona s'ha de fer mitjançant la instància general. Si es disposa de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrònic, aquesta es podrà presentar a través de la seu electrònica. En cas contrari, la presentació s'haurà de fer presencialment a la mateixa OAC.

 
Dades del servei

Regidor Urbanisme
Xavier Collet Diví

Bústia de contacte

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800