Urbanisme

1. PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

2. INFORMACIÓ URBANÍSTICA

Informació presencial. Us podeu adreçar al departament de Serveis Territorials de l'edifici de l'Ajuntament d'Argentona els dimarts, dimecres i divendres de 11.00 h a 14.00 h

Informació telefònica.  Podeu trucar al 937974900/667182613 els dimarts, dimecres i divendres d'11.00 a 14.00 hores.

Informació telemàtica. Podeu fer la consulta enviant un correu electrònic a infourb@argentona.cat  o consultant el POUM.

Informació per escrit. Si necessiteu un certificat d'aprofitament urbanístic, podeu fer la sol·licitud a l'oficina de l'OAC (c/ Gran, 59) o mitjançant la Seu Electrònica, cal pagament de la taxa corresponent.

3. GEOPORTAL
COMPROMÍS DE QUALITAT

  • Donar als ciutadans una informació clara, veraç, correcta i actualitzada d'acord amb la normativa vigent. 
  • Resoldre els expedients d'obres en un termini raonable. 
  • Fer inspeccions i seguiment de les obres per comprovar que es compleixen les normatives i s'ajusten als projectes aprovats prèviament. 
  • Assessorar tècnicament i jurídicament sobre els projectes i sobre totes les qüestions relacionades amb l'urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística).
  • Informar de tots els aspectes necessaris per sol•licitar llicències d'obres.


Condicions d'accés

Alguns tràmits relacionats amb el Servei d'Urbanisme es poden portar a terme telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Argentona.

Ajudeu-nos a millorar

En cas de voler presentar algun suggeriment o queixa sobre el Servei d'Urbanisme es podrà fer presencialment, al correu electrònic oac@argentona.cat, al telèfon 937974900 o través del correu ordinari.
També es rebran qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'Atenció Ciutadana.

Si el que es vol és presentar una queixa o suggeriment sobre algun dels serveis que ofereix l'Ajuntament d'Argentona s'ha de fer mitjançant la instància general. Si es disposa de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrònic, aquesta es podrà presentar a través de la seu electrònica. En cas contrari, la presentació s'haurà de fer presencialment a la mateixa OAC.
 
Dades del servei

Regidor Urbanisme
Pere Espelt Lleonart

Bústia de contacte

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800