Salut
QUINES SÓN LES FUNCIONS DEL SERVEI DE SANITAT?

Des del Servei de Sanitat es porten a terme activitats de vigilància i control de:

  • La salubritat al poble. 
  • Els animals de companyia.
  • Les plagues urbanes.
  • L'abastament d'aigua.
COMPROMÍS DE QUALITAT
  • Prevenir la Salut de la ciutadania mitjançant controls de l'estat higienicosanitari.
  • Atendre les demandes i denúncies de la ciutadania. 
  • Promoure la recollida i l'acolliment dels animals de companyia abandonats. Tramitar el retorn immediat al seu propietari dels gossos identificats. 
  • Fer campanyes per a la vigilància i lluita contra mosquits tigre i altres plagues urbanes, 
  • Gestionar el cens dels animals de companyia. 
  • Donar les autoritzacions de tinença d'animals potencialment perillosos. 
CONDICIONS D'ACCÉS

El dret a un medi ambient adequat inclou el dret a gaudir d'un entorn ambiental segur per al desenvolupament de la persona i té, com a contrapartida, el deure de conservar-lo i l'obligació per part dels poders públics de vetllar per una utilització racional dels recursos naturals. Ha estat recollit en diverses declaracions de l'ONU, com la Declaració de Rio sobre Medi Ambient i Desenvolupament de 1992 o el Protocol de Kioto de 2005. 

L'accés a la informació ambiental està regulat per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. La ciutadania té el dret de rebre informació ambiental per qualsevol canal sol·licitat, o bé la pot consultar a través de la pàgina web, amb l'objectiu de poder gaudir d'un medi ambient saludable i complir el deure de respectar-lo i protegir-lo.

Qualsevol persona que estigui interessada a obtenir més informació sobre aquest servei pot adreçar-se a l'Oficina d'Informació Ambiental de l'Ajuntament d'Argentona

AJUDEU-NOS A MILLORAR

S'atendran les reclamacions, queixes o suggeriments que ens ajudin a millorar, a l'Oficina Ambiental (c. Gran, 59) de 9.00h a 13.00h (dilluns, dimarts, dijous i divendres) i els dijous també de 16.00h a 19.00h (excepte des de l'1 de juny al 30 de setembre, ambdós inclosos). O a l'adreça de correu electrònic  infoambientals@argentona.cat.

També s'atendran a l'oficina d'Atenció Ciutadana (C/ Gran, 59), al correu electrònic oac@argentona.cat o trucant directament a l'Ajuntament d'Argentona al 937974900.

 
Dades del servei

Regidora de Salut:
Mariona Pasqual i Villahoz

Bústia de contacte

 

INFORMACIÓ DESTACADA

Alertes sanitàries  

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800