Ajuntament d'Argentona / SERVEIS / Medi Ambient i Transició ecològica
Medi Ambient i Transició ecològica

QUINES SÓN LES FUNCIONS DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT?

El Servei de Medi Ambient s'encarrega de la gestió ambiental municipal per millorar les condicions ambientals d'Argentona i fer un ús racional dels recursos. Les seves funcions principals són:

 • Conservació i millora de l'entorn natural d'Argentona.
 • Gestió i recollida dels residus.
 • Foment de la reducció de residus i educar en l'ús racional de l'energia i els recursos.
 • Realització de campanyes de sensibilització ambiental.
 • Col·laboració amb altres àrees de l'Ajuntament i altres administracions en la gestió de projectes vinculats amb el medi ambient. 
 • Redacció d'informes en relació al medi ambient sota demanda d'altres serveis municipals. 


COMPROMÍS DE QUALITAT

 • Donar una correcta atenció a la ciutadania, personal i telefònica, per resoldre dubtes, queixes o dificultats que puguin sorgir.
 • Prestar diàriament el servei de recollida d'escombraries amb el sistema Porta a Porta i ampliar la recollida de la fracció orgànica durant l'estiu. 
 • Prestar el servei de recollida als contenidors de vidre i punt d'emergència. 
 • Habilitar punts de recollida de piles i incentivar el reciclatge d'aquest tipus de material. 
 • Establir punts específics amb contenidors o bujols per a la recollida de roba usada i oli de fregir. 
 • Gestionar l'ús de la deixalleria i la deixalleria mòbil, rebent tots els residus que compleixin les normes establertes per a la seva utilització.
 • Treballar de forma conjunta amb altres regidories per oferir un millor servei als ciutadans i ciutadanes.
 • Mantenir el contacte amb les entitats municipals. 
 • Estar al dia dels compromisos adquirits amb altres administracions en matèria de Medi Ambient. 

CONDICIONS D'ACCÉS

El dret a un medi ambient adequat inclou el dret a gaudir d'un entorn ambiental segur per al desenvolupament de la persona i té, com a contrapartida, el deure de conservar-lo i l'obligació per part dels poders públics de vetllar per una utilització racional dels recursos naturals. Ha estat recollit en diverses declaracions de l'ONU, com a la Declaració de Rio sobre Medi Ambient i Desenvolupament de 1992 o el Protocol de Kioto de 2005.

L'accés a la informació ambiental està regulat per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. La ciutadania té el dret de rebre informació ambiental per qualsevol canal sol·licitat, o bé la pot consultar a través de la pàgina web, amb l'objectiu de poder gaudir d'un medi ambient saludable i complir el deure de respectar-lo i protegir-lo.

AJUDEU-NOS A MILLORAR

S'atendran les reclamacions, queixes o suggeriments que ens ajudin a millorar a l'Oficina Ambiental (C/Gran, 59). Horari: 09.00-13.00h (dimarts, dijous). O a l'adreça de correu electrònic infoambientals@argentona.cat.

També s'atendran a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Gran, 59), al correu electrònic oac@argentona.cat o trucant directament a l'Ajuntament d'Argentona (937974900).

 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800