Ajuntament d'Argentona / Serveis / Cooperació i tercer sector
Cooperació i tercer sector

L'Ajuntament d'Argentona col•labora amb programes de Solidaritat i Cooperació Internacional mitjançant el suport a projectes de cooperació al desenvolupament. També treballa perquè hi hagi una major  sensibilització i participació d'entitats de la vila amb l'objectiu d'arribar a adquirir   un major  compromís  com a ciutadania.

Activitats

Algunes de les activitats que duem a terme són:

Adreçades a la comunitat educativa

  • Suport i orientació de caràcter tècnic als projectes pedagògics que facin referència a la coeducació,  la promoció de la igualtat de gènere, la prevenció de la violència masclista, la pau i la  solidaritat.
  • Promoció i suport pedagògic per a la realització de treballs de  crèdit de síntesi, treballs de recerca de batxillerat envers estudis sobre les dones, l´ igualtat de gènere, la orientació sexual, la violència masclista,  la pau i  la solidaritat, etc.

Adreçades a tota la població

  • Campanyes de Sensibilització  a l'entorn de  les desigualtats, la justícia social i la pau.
  • Serveis de promoció de  la solidaritat.
  • Convocatòria anual de subvencions adreçades a les entitats registrades a l'Ajuntament per a projectes que promoguin  la solidaritat.

COMPROMÍS DE QUALITAT

• Fer polítiques i programes preventius  envers  la  solidaritat  adreçades a tots els centres educatius de la població. (*)
• Convocatòria anual de subvencions per a projectes de foment de la igualtat i la solidaritat adreçada a les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats f (*)
• Oferir formació i assessorament, així com suport logístic i organitzatiu, per a què les entitats locals puguin millorar la qualitat dels seus projectes en l´àmbit de la  solidaritat.
• Afavorir la participació i la consulta en  la presa de decisions.
• Facilitar l'accés  a la informació i recursos.

(*) IMPORTANT: Compromís sotmès a la disponibilitat pressupostària

CONDICIONS D'ACCÉS

Tots els ciutadans tenen dret  a accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que els pugui interessar o afectar.

Es pot sol•licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalitzada.

AJUDEU-NOS A MILLORAR

Tothom qui vulgui contactar amb el servei de Igualtat i Solidaritat per concertar una cita o bé per presentar suggeriments  pot trucar directament a l'Ajuntament, al 93.797.49.00, o adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Gran, 59) o al correu electrònic oac@argentona.cat.

Es rebran alhora qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'atenció ciutadana.

 
Dades del servei

Regidora Cooperació

Maria Mercè Juan Loshuertos

Tècnica Responsable

Nina González

Bustia de contacte  

Enllaços a entitats

Famílies sense fronteres per la infància

Associació del Bisbe Joan Godayol

ONG Cor d´Àfrica per al Desenvolupament Sostenible

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800