Ajuntament d'Argentona / Serveis / Serveis Socials
Serveis Socials
> Especial coronavirus: atenció serveis socials bàsics durant la situació d'emerència. més informació

Quines són les funcions de la regidoria de serveis socials?

Els Serveis Socials Bàsics són un conjunt de serveis i actuacions de caràcter educatiu, preventiu i assistencial que s'ofereixen a tota la població i estan orientats a millorar la integració i benestar social de les persones i famíles, afavorint la igualtat d'oportunitats, especialment si es troben en situació de vulnerabilitat, risc o exclusió social. Són el punt d'accés immediat al primer nivell del sistema públic de serveis socials.

Els nostres objectius són:

  • Donar resposta a les demandes i necessitats bàsiques i socials de les persones, famílies o grups.
  • Contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i les situacions de risc.
  • Promoure l'autonomia i capacitats de les persones.

Oferim informació, orientació i atenció social individual, familiar i comunitària a tots els vilatans i vilatanes d'Argentona que requereixen serveis o prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

L'equip de professionals dels serveis socials està format per treballadores socials, educadores i educadors socials, psicòloga/psicòleg, administrativa/informadora, treballadores familiars i integradores socials. Les persones ateses en el servei disposaran d'un professional de referència que les acompanyarà al llarg de tot el procés d'intervenció.


Aprovat inicialment pel Ple Municipal: 5 d'octubre de 2020


Compromís de qualitat

  • Atendre als ciutadans a través de cita prèvia. Amb un tracte proper i amable i donant tota la informació que les persones necessitin de manera clara i veraç. 
  • Atendre més ràpidament les situacions valorades com a urgents. 
  • Garantir la formació permanent de l'equip de professionals. 
  • Donar informació referent als serveis propis de l'Ajuntament d'Argentona i també dels recursos que puguin ser interessants d'altres organismes o entitats. 

Condicions d'accés

Podran accedir al serveis de la Regidoria de Serveis Socials tots els ciutadans o ciutadanes que ho necessitin demanant hora presencialment al Departament de serveis Socials la primera vegada que s'adrecen al servei i també per telèfon aquelles que ja han estat ateses. 

Preus públics REGIDORIA serveis socials

Ajudeu-nos a millorar

Per fer arribar suggeriments o queixes al servei es pot trucar al 937974900 o enviar un correu electrònic a serveissocials2@argentona.cat.

 
Dades del servei

Regidor

Joan Maria Pascual Martí

Cap d'unitat de Serveis Socials

Natàlia Vegas Martínez

Bústia de contacte

 

ON TROBAR-NOS

A l'Ajuntament d'Argentona (C/ Gran, 59).

enllaços d'interès Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Diputació de Barcelona

Consell Comarcal del Maresme

Línia Verda. Servei d'orientació sobre drogodependència

Arxiu extern

 

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800