Corporació
Publicat el 19.06.2019
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

La corporació municipal d’Argentona la integren 17 regidors i regidores, i està presidida per l'alcalde. El Ple estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador del govern de la vila.

Perfils, trajectòria professional i retribucions de tots els càrrecs electes de l'Ajuntament d'Argentona

Clica aquí

MEMBRES DEL CONSISTORI MUNICIPAL
Eudald Calvo Català

Eudald Calvo Català, UNITAT
Alcalde
Regidor d'Administració General, Mitjans de Comunicació i Recursos Econòmics


calvoce@argentona.cat
Gina Sabadell Simó

Georgina Sabadell Simó, UNITAT
Primera tinent d'alcalde
Regidora de Participació i Transparència, Recursos Humans, Joventut, Gent Gran i Igualtat. Vocal de la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir

sabadellsg@argentona.cat

Pere Espelt Lleonart

Pere Espelt Lleonart, UNITAT
Segon tinent d'alcalde
Regidor de Mobilitat, Urbanisme, Espai Públic i Habitatge

espeltllp@argentona.cat

Joan Maria Pasqual Martí

Joan Maria Pascual Martin, UNITAT
Tercer tinent d'alcalde
Regidor de Medi Ambient, Salut, Benestar Animal, Serveis Socials i Cohesió. Vocal de la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir

pascualmjm@argentona.cat

Montse Cervantes Codina

Montserrat Cervantes Codina, UNITAT
Quarta tinent d'alcalde
Regidora de Policia, Serveis i Festes

cervantescm@argentona.cat

Pere Móra

Pere Móra Juvinyà, UNITAT
Cinquè tinent d'alcalde
Regidor d'Obres Públiques i President d'Aigües Argentona

morajp@argentona.cat

Quim Perejoan

Joaquim Perejoan Hernández, UNITAT
Regidor d'Educació i Esports. President del Consell Escolar Municipal

perejoanhj@argentona.cat

Àngel Puig

Àngel Puig Boltà, UNITAT 
Regidor de Cultura, Patrimoni, Promoció Econòmica i Cooperació. President del Patronat del Museu del Càntir

puigba@argentona.cat

Montserrat Capdevila

Montserrat Capdevila Cañadas, TOTS PER ARGENTONA
Regidora

capdevilacm@argentona.cat

Pep Masó

Pep Masó Nogueras, TOTS PER ARGENTONA
Regidor

masonp@argentona.cat

Xavier ColletXavier Collet Diví, TOTS PER ARGENTONA
Regidor

colletdx@argentona.cat
Montse Matas


Montserrat Matas, TOTS PER ARGENTONA
Regidora

matasom@argentona.cat

Susana López

Susana López Rico, PSC
Regidora

lopezrs@argentona.cat

Josep ArenasJosep Arenas Ponsa, PSC
Regidor

arenaspj@argentona.cat
Bernat Calvo

Bernat Calvo Català, JUNTS X CATALUNYA
Regidor

calvocb@argentona.cat

Cristina Maynou

Cristina Maynou i Casanovas, JUNTS X CATALUNYA
Regidora

maynoucc@argentona.cat

Fran Fragoso

Juan Fco. Fragoso Escribano, PP
Regidor. Vocal de la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir

fragosoej@argentona.cat

L'Ajuntament d'Argentona no disposa de cap càrrec eventual.

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència300 €150 €150 €150 €125 €125 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800