Arxiu

Quines són les funcions de l'Arxiu Històric i Municipal?

L'Arxiu Històric i Municipal és un servei públic que garanteix l'accés a la informació dels ciutadans i les ciutadanes a la documentació que s'hi troba dipositada i que no estigui exclosa per restriccions legals o per estat de conservació.

Des de l'arxiu es realitzen funcions d'organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de documents i fons documentals.COMPROMÍS DE QUALITAT

  • Oferir informació immediata sobre la sistemàtica d'organització de l'arxiu, serveis i fons que es poden consultar a l'Arxiu Municipal.
  • Disposar, en el dia i hora establerts per la visita, de tota la documentació demanada, que s'hagi pogut localitzar i que resti en els dipòsits de l'arxiu, a la sala de consulta.
  • Conservar tota la documentació ingressada en els seus dipòsits en un estat òptim, mantenint les condicions ambientals i de seguretat adequades per aquesta finalitat.
  • Lliurar còpies de la documentació en els formats DIN-A4, DIN-A3, o en format digital, aplicant la tarifa vigent per a la còpia de la documentació.
  • Atendre les demandes relatives d'ingrés documental a l'Arxiu Municipal.


CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés és lliure i gratuït, però cal demanar cita prèvia al correu electrònic arxiu@argentona.cat o al telèfon 93 797 12 15 (tardes). L'horari  de consulta a l'Arxiu històric és, dilluns de 9.00 a 13.00 i divendres de 9.00 a 12.30, però certa documentació que es troba digitalitzada pot ser consultada a la Biblioteca Municipal (dintre dels horaris d'aquest equipament), sempre que s'hagi fet reserva de la documentació a l'Arxiu Municipal.

Drets de les persones usuàries: Rebre Informació en relació als serveis que ofereix l'Arxiu Municipal i els fons que custodia. Ser atès i accedir lliurement a la sala de consulta de l'arxiu  o de la biblioteca municipal. Poder accedir a la documentació sol•licitada sempre que no existeixin restriccions legals o per estat de conservació. Disposar de condicions adequades de comoditat, higiene i seguretat en espais usats per la consulta. Deures de les persones usuàries Tractar amb cura i mantenir la integritat de la documentació consultada. Complir amb el dret d'accés i donar informació veraç al respecte, així com acreditar amb la documentació necessària aquest dret. Citar les referències documentals de l'arxiu amb la inclusió del nom de l'arxiu (acrònim:AHMAR), en nom del fons consultat, el codi de la documentació consultada i de l'autoria en el cas de fons d'imatges. Respectar la legislació en matèria de propietat intel•lectual en les reproduccions d'obra original. Fer ús correcte de les instal•lacions i equipaments.

AJUDEU-NOS A MILLORAR

Per a qualsevol qüestió relacionada amb l'Arxiu Històric i Municipal de l'Ajuntament d'Argentona, us podeu adreçar al correu electrònic arxiu@argentona.cat o bé presentar una instància a l'OAC (C/ Gran, 59) o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Argentona.

 
Dades del servei

Arxiu Històric i Municipal Jaume Clavell i Nogueras
Plaça de l'Església, 4, 1er. pis

Bústia de contacte

937974900 (matins)

937971215 (tardes)

Horari
Dilluns de 9.00 a 13.00 hores
Divendres de 9.00 a 12.30 hores

Reserva d'hores convingudes per telèfon o correu electrònic

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800