Ajuntament d'Argentona / Serveis / Promoció econòmica
Promoció econòmica

Banner SEMPRE

Quines són les funcions del sEmpre?

El Servei Municipal de Promoció Econòmica distribueix les seves funcions en diferents àmbits:

Ocupació

 • Orientar i assessorar en el procés de recerca de feina.
 • Oferir eines per millorar la inserció laboral de les persones en situació d'atur: formació contínua, selecció de personal, dades del mercat de treball i club de feina.
 • Gestionar les ofertes de treball que les empreses puguin generar, d'una manera ràpida i personalitzada.
Formació
 
 • Facilitar un seguit d'accions formatives que responguin a les necessitats de les persones en situació d'atur, de les persones emprenedores i de les empreses del municipi, amb l'objectiu d'adaptar els recursos humans a les exigències del mercat laboral.

Empresa i emprenedoria

 • Posar a disposició de les persones emprenedores i de les empreses de recent creació eines, recursos, serveis i suport específic per aconseguir que els projectes empresarials arribin al mercat amb garanties de viabilitat.
 • Participar en la Xarxa Catalunya Emprèn.
 • Promoure l'Economia Social i Solidària i participar en la XMESS.
 • Apropar els serveis municipals als empresaris, professionals, emprenedors i/o autònoms, fent una funció d'acompanyament amb l'objectiu d'agilitzar i facilitar la seva relació amb l'Ajuntament.

Comerç

 • Donar suport als plans d'acció que presenta l'entitat Argentona es Mou.
 • Promoure la competitivitat del comerç de proximitat.
Mercats i fires
 
 • Promoure i gestionar els mercats setmanals del municipi.
 • Potenciar les fires locals com a esdeveniments d'atracció municipal.
Consum
 
 • Informar i assessorar en relació als drets dels consumidors.

Compromís de qualitat

La voluntat del servei de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Argentona és:

 • Donar als ciutadans una informació clara, veraç, correcta i actualitzada d'acord amb la normativa vigent.
 • Donar una correcta atenció a la ciutadania, personal i telefònica, per resoldre dubtes, queixes o dificultats que puguin sorgir.
 • Acompanyar en el procés de recerca de feina.
 • Facilitar l'accés als recursos i a la informació.
 • Treballar amb indicadors qualitatius i quantitatius a partir dels quals s'elabora una memòria que recull la valoració de tots els projectes, de manera que aquests es puguin anar millorant.

Condicions d'accés

Qualsevol persona física o jurídica que tingui interès es pot adreçar al Servei de Promoció Econòmica presencialment a l'oficina del carrer Gran, 61, 1r pis o al correu electrònic sempre@argentona.cat.

Drets de les persones usuàries

 • Tots els ciutadans tenen dret a accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de tot allò que els pugui interessar o afectar. 
 • Ser atès/a amb respecte, confidencialitat i eficàcia dins l'horari d'atenció.
 • Obtenir informacions clares i certes, així com assessorament sobre els tràmits que vulgui efectuar.
 • Ser informat de l'estat de tramitació dels procediments que ha iniciat, en la mesura del que sigui possible.
 • Es pot sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalitzada.

Deures de les persones usuàries

 • Respectar els horaris del servei i els terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 • Facilitar de forma certa les dades d'identificació personal i les relatives a la prestació d'un servei o procediment, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei.
 • S'espera que les persones que facin ús dels serveis i/o prenguin part de les activitats i projectes impulsats pel servei de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Argentona facin un bon ús dels espais i les infraestructures municipals, així com que respectin els materials i instal·lacions proporcionades.

Ajudeu-nos a millorar

En cas de voler presentar algun suggeriment o queixa sobre el Servei de Promoció Econòmica es podrà fer presencialment a l'oficina del carrer Gran 61, 1r pis o al correu electrònic sempre@argentona.cat.

També s'atendran a l'oficina d'Atenció Ciutadana (C/ Gran, 59), al correu electrònic oac@argentona.cat o trucant directament a l'Ajuntament d'Argentona al 937974900.

 
Dades del servei

Regidora de Promoció Econòmica

Maria Mercè Juan Loshuertos

Tècnica d'Orientació i Ocupació

Esther Garcia-Narcue

Tècnica d'Empresa i Consum

Carolina Enrich

Tècnic d'Emprenedoria i Empresa Riera d'Argentona

Josep Badia

Tècnica de Comerç i mercats

Ana Alonso

Administració del departament

Montserrat Noguera

Oficina del SEMPRE

c/ Gran, 61 1r
Tel. 937974900
sempre@argentona.cat

HORARI D'ATENCIÓ

De dilluns a divendres de 09.30 a 13.30.

Fora d'aquest horari visites concertades.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800