Ajuntament d'Argentona / Serveis / Cultura i Festes
Cultura i Festes

Quines són les funcions de l'Àrea de Cultura i Festes?

L'Àrea de Cultura i Festes és l'encarregada de coordinar i gestionar la programació cultural del municipi (teatre, música, dansa, exposicions, conferències, cicles de lectura, etc.), amb l'objectiu de fer accessible la cultura a tota la població. 

Per altra banda, també és l'encarregada de canalitzar el contacte amb les associacions de cultura i festes d'Argentona, coordinar la programació i la logística de les festes majors i celebracions populars i festives, així com de vetllar per l´ús i manteniment dels equipaments culturals.

La Sala

Biblioteca municipal

Entrades i abonaments

Casa Gòtica

Arxiu municipal

Consell de Cultura i Festes

Amb aquest propòsit, l'activitat s'estructura a partir de les següents línies de treball:

  • Planificar i dur a terme la programació de les actuacions municipals en matèria cultural, com la programació estable de teatre, música i dansa de La Sala, cicle d'exposicions a la Casa Gòtica, el foment de la lectura pública a través de la Biblioteca Municipal.
  • Organitzar, administrar i gestionar els serveis, recursos i activitats culturals del municipi.
  • Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, organismes, institucions, entitats, associacions i empreses per a la promoció i realització d'activitats culturals i festives a la vila.
  • Promoure la participació i la concertació de l'actuació cultural municipal amb la representació de les entitats culturals i del moviment associatiu argentoní, amb altres persones amb coneixements i experiència en l´àmbit de la cultura, a través del Consell de Cultura i Festes i altres comissions de treball específiques. Es treballa tant a nivell de l'associacionisme formal com informal. Es dóna suport a les entitats, es promou l'aparició de noves i es fomenta que la gent surti de casa i participi de les activitats. 
  • Promoció de la cultura tradicional i popular. Els costums, la tradició i la memòria, formen part del patrimoni d'un poble. Conjuntament amb entitats locals, es col·labora en la preservació d'aquesta riquesa, a més d'actualitzar i generar nous signes d'identitat.
  • Organització i gestió de festes i celebracions populars. La festa és un moment únic per treballar tots els àmbits de l´àrea: permet  la trobada de la ciutadania i reforça la identitat local. És un camp d'actuació perfectament vàlid per a la política cultural local, de manera que la planificació de les festes es fa tenint presents criteris com la potenciació del carrer, la sensibilitat pels diferents públics segons edats, interessos i sensibilitats, i la recuperació i manteniment dels elements autòctons.

Compromís de qualitat

A l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Argentona es treballa amb indicadors qualitatius i quantitatius a partir dels quals s'elabora una memòria que recull la valoració de tots els projectes, de manera que aquests es puguin anar millorant.

Existeixen diverses comissions relacionades amb l'Àrea de Cultura i Festes que funcionen de manera participativa. Al Consell de Cultura i Festes s'informa els i les assistents de tota l'activitat cultural i festiva de l'Ajuntament d'Argentona i es recullen les seves propostes per tal de valorar-ne la possible aplicació en un futur.

Condicions d'accés

S'espera que les persones que facin ús dels serveis i/o prenguin part de les activitats i projectes impulsats per l´Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Argentona facin un bon ús dels espais i les infraestructures municipals, així com que respectin els materials i instal•lacions proporcionades.

L´ús de La Sala d'Argentona, està regulat per una normativa pròpia. La Biblioteca Municipal també disposa d'un reglament propi.

Ajudeu-nos a millorar

Si vols posar-te en contacte amb l´Àrea de Cultura i Festes per traslladar algun suggeriment o qüestió, envia un correu electrònic a areacultura@argentona.cat.

DESTAQUEM
Dades del servei

Marca Cultura

Regidor de Cultura i Festes

Quim Capdevila Colominas

Regidora de Festes Tradicionals

Montse Cervantes Codina

Servei tècnic de Cultura i Festes

Joan Chaves Lázaro (tècnic)

Carles Ligos Masafrets (tècnic)

Rafael González Borreguero (tècnic auxiliar)

Servei administratiu de Cultura i Festes

Patricia Benedet Díaz

Núria Colomer Roura

Rosa Cortés Toro

Bústia de contacte

   

Subscriu-te al llistat de distribució de l'àrea Cultura i Festes

* indicates required
           
   

Contacta amb nosaltres

areacultura@argentona.cat
Icona Facebook culturaifestesargentona
Icona Instagram culturaifestesargentona

   

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800