Esports

AVÍS INFORMATIU: LES ENTITATS I ASSOCIACIONS, OBLIGADES A PARTIR D'ARA A UTILITZAR SIGNATURA DIGITAL

QUINES SÓN LES FUNCIONS DE L'ÀREA D'ESPORTS?

El Servei d'Esports és l'encarregat d'impulsar l'activitat esportiva dins del municipi i gestionar les instal·lacions esportives a través del personal municipal i dels recursos materials i econòmics de què disposa.

Des d'aquesta àrea s'organitzen diverses accions dirigides a tota la població per tal de facilitar la pràctica esportiva i l'activitat física amb l'objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans i ciutadanes. A més a més, intentem que l'esport sigui un element de cohesió i integració social. 

Activitats

Instal.lacions

Entitats i Clubs

Consell d'Esports

COMPROMÍS DE QUALITAT

Activitats:

  • Fer un seguiment de les activitats esportives municipals.
  • Treballar conjuntament amb les entitats esportives d'Argentona, mantenint un contacte directe i continu.
  • Actualitzar la informació del web municipal referent a les activitats esportives municipals. 

Instal·lacions:

  • Mantenir les instal·lacions esportives municipals en bones condicions per poder oferir un bon nivell de pràctica esportiva i confort pels usuaris.
  • Resoldre les incidències que hi puguin sorgir.
  • Donar resposta a totes les queixes i suggeriments.

CONDICIONS D'ACCÉS

S'espera que les persones que facin ús dels equipaments i materials o prenguin part de les activitats i projectes impulsats per l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Argentona, facin un bon ús dels espais i les infraestructures municipals, així com que respectin els materials i instal·lacions. 

L´ús de les instal·lacions esportives està regulat pel Reglament d'instal·lacions esportives municipals.

 
Contacte

Regidor d'Esports:
Joan Garachana Martín

Bústia de contacte

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800