Escoles Verdes
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

QUÈ ÉS EL PROGRAMA ESCOLES VERDES?

El Programa Escoles Verdes va néixer fa 20 anys impulsat pels departaments d'Educació i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.escola verda_imatge

El Programa Escoles Verdes planteja tres grans objectius:

1. Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).

2. Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

3. Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Fer xarxa.

L'objectiu final del Programa Escoles Verdes és la reorientació de l'educació vers el desenvolupament sostenible, donant suport a les escoles perquè dissenyin plans de treball relacionats amb el medi ambient, ben integrats en els seus plans d'estudi.

QUÈ ÉS LA XESC?

Com ja s'ha comentat, des de fa més de 20 anys, tant la Generalitat de Catalunya –a través del Programa escoles verdes– com diferents ajuntaments –a través d'Agendes 21 escolars o Programes d'educació ambiental– impulsen programes d'educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, tot promovent la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

Tots aquests programes tenen objectius coincidents. Per això, la Generalitat de Catalunya i un grup d'ajuntaments han acordat fomentar la cooperació mitjançant la coordinació i la suma d'esforços, i que aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn d'aquesta col·laboració institucional.

En aquest marc neix, l'any 2009, la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la xarxa d'escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d'educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. L'Ajuntament d'Argentona va ser un dels ens constituents de la XESC, xarxa que acull a més de 889 escoles de tot Catalunya.

Argentona va signar el conveni d'adhesió a la XESC i va entrar al Programa Escoles Verdes l'any 2009. Actualment totes les escoles públiques d'Argentona hi són presents.

Més informació

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800