Atenció Social

serveissocialsEs tracta d'un servei  en el que s'atenen aquelles persones i/o famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat o necessitat social.  Des d'aquest servei els professionals porten a terme una sèrie d'actuacions que permeten millorar la integració social de les persones i reduir situacions de desigualtat. Les persones ateses tenen un professional o una professional de referència que els acompanyarà en tot el procés d'atenció social.EMERGÈNCIES SOCIALS

És un servei que tracta de donar resposta a les situacions d'emergència social en el moment que sorgeixi. Estableix un procediment concret que garanteixi l'atenció d'aquestes demandes que no poden esperar a ser ateses dins del torn de visites ordinari.
     
Són considerades situacions d'emergència social:

  1. Pèrdua d'habitatge immediata (desnonaments, accidents).
  2. Crisis psiquiàtrica aguda o derivada d'un consum de tòxics en la qual es produeix una situació de risc per la integritat física de la persona o de tercers.
  3. Problema greu de salut en una persona amb poca o nul•la autonomia personal.
  4. Violència domèstica.
  5. Maltractament infantil

TAULES D'ENTITATS

Es tracta d'un espai d'intercanvi  i de treball en xarxa entre  els Servei socials bàsics i les entitats socials municipals amb l'objectiu de millorar el suport i l'atenció de les persones en relació a la cobertura de les necessitats més bàsiques. La finalitat d'aquest projecte es poder oferir un servei de més qualitat al ciutadà.

 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800