Atenció Social
 
Emergències Socials
 • És un servei que tracta de donar resposta a les situacions d'emergència social en el moment que es produeixen. Estableix un procediment concret que garanteix l'atenció d'aquestes demandes que no poden esperar a ser ateses dins del torn de visites ordinari.

  Són considerades situacions d'emergència social:

  • Pèrdua d'habitatge immediata (desnonaments, accidents).
  • Crisi psiquiàtrica aguda o derivada d'un consum de tòxics en la qual es produeix una situació de risc per la integritat física de la persona o de tercers.
  • Problema greu de salut en una persona amb poca o nul•la autonomia personal.
  • Violència domèstica
  • Maltractament infantil

  En aquests casos o situacions, cal que la persona s'adreci al departament de serveis socials de l'ajuntament per tal de fer la demanda, s'avaluarà el nivell d'urgència i s'atendrà en funció de la valoració de la treballadora social.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800