Atenció Social
 
Prestacions econòmiques municipals
  • Es tracta d'un suport econòmic puntual a la persona per fer front a les necessitats més bàsiques com l'alimentació,  l'habitatge o el subministrament. L'objectiu es afavorir l'autonomia social de la persona. Les prestacions estan vinculades a un pla d'atenció social individual o familiar a proposta del professional referent.
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800