Ajuntament d'Argentona / SERVEIS / Esports / Consell Municipal d'Esports
Consell Municipal d'Esports
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Què és el Consell Municipal d'Esports?

El Consell Municipal d'Esports és un òrgan consultiu i d'assessorament a l'equip de govern de la vila. 

La funció principal del Consell d'Esports és la canalització de la participació de la ciutadania pel que fa a entitats i clubs esportius, en la gestió dels afers relatius a l’àmbit de l'esport, a més d'oferir un espai de reflexió i d'influència.

Membres

El Consell d'Esports està integrat per:

  • President/a (Regidor/a d'Esports).
  • 1 representant de cada grup municipal, designat pel seu portaveu que podrà tenir o no la condició de regidor/a municipal.
  • President/a de totes les entitats esportives del municipi o persona en qui delegui.
  • Les persones que pels seus estudis, coneixements o activitats es considerin especialment idònies a criteri del President/a del consell.
Membres
Periodicitat de les reunions

El Consell d'Esports es reuneix quatre vegades a l'any, al final de cada trimestre natural (mesos de març, juny, setembre i desembre). 

Convocatòries i actes Consell d'Esports
Renovació

El Consell d'Esports es renova automàticament quan la junta de l'entitat en qüestió canvia de President/a, així doncs, el consell té, com a mínim, tants membres com entitats esportives hi hagi inscrites al Registre Municipal d'Entitats. 

Difusió prèvia de les reunions

A l'acta del mes de desembre, que es penja al web municipal, sempre s'hi especifiquen les dates de les reunions per a l'any següent i també es marca el dia en què se celebrarà el consell a l'agenda del web municipal.

El Consell d'Esports se celebra, normalment, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800