Ajuntament d'Argentona / Serveis / Igualtat i Cooperació
Igualtat i Cooperació

QUINES SÓN LES FUNCIONS DE L'ÀREA D'IGUALTAT, FEMINISMES I LGTBI?

La principal funció de l'àrea d'Igualtat, feminismes i LGTBI és el desenvolupament de projectes i accions per promoure les polítiques d'igualtat i de  diversitat sexual i de gènere les quals estan  articulades a través del III Pla de Justícia de Gènere 2022-2025.

L'objectiu  principal  és avançar cap a una Argentona més plural,  més diversa, més  justa i més respectuosa amb la diversitat sexual i de gènere.  Incorporar polítiques feministes que tinguin un impacte positiu en la vida de les veïnes i veïns de la  Vila d'Argentona.

Per això, treballem  des de totes les àrees  de l'ajuntament per incorporar accions transversals per la millora  de la vida de les persones. Tanmateix pensem que la participació de la ciutadania, de les entitats, centres educatius del nostre entorn és una eina clau per fomentar la governança, per visibilitzar i valoritzar la diversitat sexual i de gènere i  per combatre les desigualtats i violències derivades de l'orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual.

El III Pla de Justícia de Gènere parteix  de l'Avaluació del II Pla d'igualtat 2016-2020 

Activitats

SIAD Servei d'informació, atenció i suport

III Pla de Justícia de Gènere 2022-2025

Prestacions i ajuts

Protocol per l'abordatge integral violència de gènere

Protocol agressions sexistes

diades significatives

Reglament polítiques Igualtat i LGTBI
Compromís de qualitat

- Fer polítiques i programes  per introduir la perspectiva de gènere i LGTBI adreçades a tots els centres educatius de la població. (*)

- Complir amb la Llei 3/2007, d'igualtat efectiva entre homes i dones, la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 17/2005, d'Igualtat efectiva entre homes i dones. La llei 11/2014 per a garantir els drets LGTBI i per erradicar l'homofobia, la bifòbia i la tranfòbia. 

- Convocatòria anual de subvencions per a projectes de foment de la igualtat i la solidaritat adreçada a les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament d'Argentona. (*)

- Oferir formació i assessorament, així com suport logístic i organitzatiu, perquè les entitats locals puguin millorar la qualitat dels seus projectes en l'àmbit de la Igualtat i solidaritat. 

- Afavorir la Participació i la Governança en la presa de decisions.

- Facilitar l'accés a la informació i recursos. 

(*) Important: Compromís sotmès a la disponibilitat pressupostària. 

CONDICIONS D'ACCÉS

Tota la ciutadania té dret a accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil en referència a  tot allò que els pugui interessar o afectar. 

Es pot sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalitzada. 

AJUDEU-NOS A MILLORAR

Tothom que vulgui contactar amb el servei d'Igualtat i Solidaritat per concertar una cita o bé per presentar suggeriments pot trucar directament a l'Ajuntament al 93.797.49.00 o adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Gran, 59) o al correu electrònic oac@argentona.cat

Es rebran alhora qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'atenció ciutadana

 
Dades del servei
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800