Ajuntament d'Argentona / Serveis / Igualtat i Cooperació
Igualtat i Cooperació

QUINES SÓN LES FUNCIONS DE L'ÀREA D'IGUALTAT I COOPERACIÓ?

La principal funció del Servei d'Igualtat i Solidaritat és el desenvolupament de polítiques i accions per introduir la perspectiva de Gènere i  la diversitat sexual a totes les àrees de l'Ajuntament.  

Des de l'Àrea s'incideix de forma transversal en totes les àrees de l'ajuntament   perquè les polítiques públiques puguin revertir en la millora de la qualitat de vida de les persones de la Vila. La incorporació  estratègica de la transversalitat fa que totes les accions públiques estiguin impregnades de la perspectiva de gènere i LGTBI.

El III Pla d'Igualtat 2017-2020 és l'instrument polític i tècnic que defineix  6 eixos estratègics per treballar utilitzant la  governança i la participació  com a eina  per implementar  de forma horitzontal i des d'una visió compartida els interessos de la ciutadania a través de  l'apoderament i la transversalitat de la gestió pública. El Pla d'igualtat, vetlla per afavorir la implementació d'accions preventives i per l'eliminació de les desigualtats i les  violències que es deriven de l'orientació sexual, la identitat de gènere; promovent la  coeducació i la lluita contra l'assetjament.

Treballant conjuntament amb  la ciutadania, entitats socials, educatives,  col.lectius  feministes i de lleure del nostre àmbit territorial. L'Ajuntament d'Argentona col·labora amb programes de Solidaritat i Cooperació Internacional mitjançant el suport a projectes de cooperació al desenvolupament. També treballa perquè hi hagi una major sensibilització i participació d'entitats de la vila amb l'objectiu d'arribar a adquirir un major compromís com a ciutadania.

Activitats

Servei d'atenció i suport

Pla d'Igualtat

Prestacions i ajuts

Protocol per l'abordatge integral violència de gènere

Protocol agressions sexistes

diades significatives


Compromís de qualitat

- Fer polítiques i programes  per introduir la perspectiva de gènere i LGTBI adreçades a tots els centres educatius de la població. (*)

- Complir amb la Llei 3/2007, d'igualtat efectiva entre homes i dones, la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la Llei 17/2005, d'Igualtat efectiva entre homes i dones. La llei 11/2014 per a garantir els drets LGTBI i per erradicar l'homofobia, la bifòbia i la tranfòbia. 

- Convocatòria anual de subvencions per a projectes de foment de la igualtat i la solidaritat adreçada a les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament d'Argentona. (*)

- Oferir formació i assessorament, així com suport logístic i organitzatiu, perquè les entitats locals puguin millorar la qualitat dels seus projectes en l'àmbit de la Igualtat i solidaritat. 

- Afavorir la Participació i la Governança en la presa de decisions.

- Facilitar l'accés a la informació i recursos. 

(*) Important: Compromís sotmès a la disponibilitat pressupostària. 

CONDICIONS D'ACCÉS

Tota la ciutadania té dret a accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil en referència a  tot allò que els pugui interessar o afectar. 

Es pot sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalitzada. 

AJUDEU-NOS A MILLORAR

Tothom que vulgui contactar amb el servei d'Igualtat i Solidaritat per concertar una cita o bé per presentar suggeriments pot trucar directament a l'Ajuntament al 93.797.49.00 o adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Gran, 59) o al correu electrònic oac@argentona.cat

Es rebran alhora qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d'atenció ciutadana

 
Dades del servei
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800