Igualtat i Solidaritat
 
Pla d'Igualtat
Instrument polític-tècnic per aplicar la perspectiva de gènere i guiar les actuacions municipals d'acord a uns eixos estratègics
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800