Ajuntament d'Argentona / SERVEIS / Igualtat i Cooperació / Protocol per l'abordatge integral de la violència de gènere i LGTBI
Protocol per l'abordatge integral de la violència de gènere i LGTBI
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Instrument que estableix el model d'intervenció per l'abordatge integral i el treball en xarxa envers la lluita contra les Violències Masclistes.

El protocol és el resultat del treball dut a terme durant l'any 2013 des de la Regidoria d'Igualtat amb la finalitat de treballar de forma transversal i  incorporar a tots els professionals dels serveis públics i entitats que tenen a veure amb la detecció, la prevenció, l'atenció i la recuperació en processos de violències masclistes. Al llarg d'aquest procés, és va configurar un grup de treball nombrós i heterogeni per abordar el fenomen amb totes les seves dimensions. Deixant palès què "la violència és el resultat de múltiples factors com ara les creences, els valors, les actituds i els models culturals transmesos; que ofereixen unes responsabilitats,  rols familiars i socials; les formes apreses de resolució de conflictes, vivències i drets.

una part protocolEl protocol és va aprovar al 2014 amb l'objectiu d'implementar el treball en Xarxa per un abordatge integral, interdisciplinari i interdepartamental envers les violències masclistes amb l'objectiu de millorar la detecció, la prevenció, l'atenció i la recuperació.

A mitjans de 2015 es va constituir la Comissió Tècnica, que és l'Órgan Tècnic per garantir la Coordinació i la Cooperació Interdepartamental i Interinstitucional per  vetllar per l'acompliment dels criteris d'actuació.La Formació de tots els membres de la Comissió Tècnica és un dels objectius prioritaris. La Comissió està composada per:
 

FORMACIONS realitzades 

 2016 Detecció, prevenció i actuació “abús sexual a menors”

Comissions de Treball:

comissió de prevenció 
Treballa per implementar i introduir la perspectiva de Gènere i LGTBI als Centres Educatius partint d'una lectura àmplia de la Coeducació en la detecció i la prevenció del sexisme i l'erradicació de la LGTBIfobia.
Comissió de Praxis
Treballa per impulsar el treball en Xarxa amb tots els agents d'intervenció. Promou la capacitació i formació especialitzada dels professionals de la Xarxa. Garanteix espais per compartir coneixements i bones pràctiques construint nous coneixements i procediments; compartint i consensuant estàndads i eines d'atenció i valoració.
 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800