Infància, adolescència i família
 
Infància, Adolescència i Família
 • infancia, adolescencia, familia interior

  Els nostres objectius són la millora del benestar personal, social, material i psicològic dels infants i adolescents, per tal de potenciar al màxim el seu desenvolupament personal i social.

  • Oferim Informació, orientació i suport socioeducatiu a les famílies i, en especial, als infants, adolescents i joves.

  • Informem i facilitem l'accés a ajuts i serveis adreçats a les famílies.

  • Vetllem per la cobertura de les necessitats bàsiques, l'atenció i la reducció de situacions de risc social i desenvolupem accions de prevenció i intervenció des del marc familiar, escolar i del lleure.

  CAFÈ-TERTÚLIA A LES ESCOLES-BRESSOL MUNICIPALS

  Espai mensual de trobada i relació per a famílies amb menors de 0 a 3 anys escolaritzats a les escoles-bressols municipals.

  És un espai de prevenció, d'informació, suport i intercanvi d'experiències al voltant de l'educació i la criança dels fills/es entre els pares i mares en el qual ells es converteixen en els protagonistes. Sessió conduïda per una educadora social.

  Les escoles-bressol informen mensualment de les sessions programades a les famílies dels seus alumnes. Sessions obertes i gratuïtes.

  COMISSIONS SOCIALS ALS CENTRES ESCOLARS

  Reunions periòdiques entre els educadors socials de Serveis Socials i l'equip psicopedagògic dels centres escolars per coordinar la intervenció en xarxa per la prevenció i tractament de les situacions de risc social i o d'absentisme escolar.

  En aquestes reunions es fa una valoració de les dificultats que s'han detectat en cada infant o jove, de manera interdisciplinària es planifiquen, executen i avaluen les intervencions efectuades en cada cas.

  També es fa un assessorament als mestres sobre els aspectes i dificultats socials que afectin els alumnes per tal de millorar el procés acadèmic i de cohesió escolar.

  PROTOCOL ABSENTISME ESCOLAR

  Davant d'una situació en què es detecta que un infant o jove fa absentisme escolar es posa en marxa el protocol d'absentisme.

  Aquest protocol estableix exactament que s'entén per absentisme escolar, les diferents tipologies, els canals de detecció, la valoració i l'elaboració d'un pla per tal que aquest menor deixi de fer absentisme escolar.

  El protocol d'absentisme escolar planteja una intervenció en xarxa, que implica el treball conjunt entre diferents professionals de l’àmbit escolar i social que es coordina des dels serveis socials.

  L'absentisme escolar té una casuística variada, per la qual cosa cal fer una valoració i una intervenció individualitzada, el que garanteix millors resultats per resoldre aquest problema.

  Fruit del treball conjunt entre centres educatius i educadors socials s'incideix en aquesta problemàtica des del primer moment evitant que es cronifiquin o derivin en fracàs escolar.

  PROJECTE MAR

  Projecte de mesures alternatives reparadores (MAR)

  És una alternativa a una sanció econòmica que té per a objectiu fer un treball preventiu i educatiu que permeti als joves que s'hi acullen enfrontar i/o reparar una conducta que causa problemes a ells mateixos, a les seves famílies o a altres veïns del Municipi.

  S'hi poden acollir aquells joves d'entre 12 i 18 anys a qui s'hagi sancionat per incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana d'Argentona.

  En cas de voler acollir-se al MAR cal dirigir-se als serveis socials Municipals en un període inferior als 15 dies a partir de la recepció de la resolució de l'expedient administratiu amb què ha estat sancionat.

  SERVEI D'ORIENTACIÓ FAMILIAR (SOFA)

  puzzle

  Servei preventiu d'atenció i consulta psicològica on, de forma personalitzada, els pares reben orientació i suport en aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament personal i educació dels fills.

  L'Ajuntament d'Argentona dóna suport als pares per:

  • Millorar la relació, la comunicació i comprensió entre pares i fills.
  • Millorar les habilitats i capacitats parentals.
  • Ajudar a prevenir o aturar trastorns que poden comprometre el futur dels fills.
  • Millorar la salut emocional i qualitat de vida dels infants i les seves famílies.

  Els pares interessats hauran de posar-se en contacte amb els Serveis Socials municipals.

  Ajuntament d'Argentona C/ gran, 59 Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Telèfon: 93 797 49 00 /, ext. 1147.

  Servei desenvolupat per la psicòloga municipal.

  servei d'orientació psicològica a l'institut d'argentona

  serveissocialsL'any 2019 s'ha posat en marxa nou servei de consulta i orientació psicològica per als alumnes de l'institut d'Argentona . Es tracta d'un espai obert i confidencial al qual podran adreçar-se de forma espontània  tots aquells alumnes que vulguin formular alguna consulta o traslladar alguna qüestió de caire personal, emocional, de comunicació o relació amb els altres. L'espai serà conduit per la psicòloga municipal i funcionarà setmanalment dins el recinte de l'Institut. Més informació

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800