Dret d'Accés a la Informació Pública

La sol·licitud d'accés a la informació pública és un formulari que permet a la ciutadania exercir el seu dret d'accedir a informació municipal en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Podeu obtenir més informació de com exercir-lo accedint a l'apartat Secretaria > Exercici de drets d'accés a la informació pública dins del catàleg de tràmits.

Si es disposa de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrònic, aquesta es podrà presentar a través de la seu electrònica. En cas contrari, la presentació s'haurà de fer presencialment a l'OAC.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d'accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana li ha denegat, totalment o parcialment, l'accés a la informació que havia sol·licitat o si no l'hi ha lliurada.

Per a consultes anteriors a 2022,visita el Portal de Transparència al següent enllaç: aquí

 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800