Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
Ajuntament d'Argentona / Serveis / Oficina d'Atenciķ Ciutadana
Oficina d'Atenciķ Ciutadana
Quč és l'OAC?

L'Oficina d'Atenciķ Ciutadana (OAC) és el punt de referčncia per a qualsevol consulta i/o trāmit que la ciutadania vulgui realitzar amb l'Ajuntament d'Argentona. Estā situat a la planta baixa de l´edifici municipal.

Es tracta d´un servei d´atenciķ personalitzada, mitjanįant el qual els ciutadans i ciutadanes poden obtenir informaciķ i realitzar gestions i trāmits, com empadronaments i obtenir certificacions, entre d'altres.

L'OAC també fa funcions de Registre General Municipal i de finestreta única. S'hi poden presentar totes les solˇlicituds i documents relacionats amb matčries de competčncia municipal, com llicčncies urbanístiques i d´obertura d´establiments. Des de l'OAC, aquests seran derivats al departament corresponent per a la seva gestiķ posterior.

D´altra banda, l´OAC és l´encarregada de rebre i gestionar tots els trāmits que es vulguin dur a terme a través de la seu electrōnica. L´únic requisit per poder realitzar trāmits telemāticament serā disposar de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrōnic.

pastilla web catāleg trāmitspastilla web certificats digitals
Compromís de qualitat

L'OAC permet que els ciutadans i ciutadanes siguin atesos realitzant una única cua i un únic temps d´espera, evitant que s'hagin de desplaįar per diversos punts d´atenciķ municipal.

Es compromet a revisar tota la documentaciķ en el moment de ser presentada pel ciutadā o ciutadana i a requerir l'entrega en un termini de 10 dies dels documents que no s´hagin proporcionat.

Cap ciutadā o ciutadana haurā de realitzar dues vegades una mateixa solˇlicitud, queixa o suggeriment ni haurā de proporcionar documentaciķ que hagi estat emesa anteriorment per l´Ajuntament d´Argentona.

Condicions d'accés

L´OAC és una oficina oberta a tota la ciutadania. Per tal d´accedir-hi, només cal indicar al gestor de cues el trāmit que es vol realitzar, obtenir un número per ser atčs/a i esperar.

Drets de les persones usuāries

1. Ser atčs/a amb respecte, confidencialitat i eficācia dins l´horari d´atenciķ de l´OAC.

2. Obtenir informacions clares i certes, així com assessorament sobre els trāmits que vulgui efectuar.

3. Accedir gratuītament als formularis de solˇlicitud dels trāmits municipals, presencialment o a través de la seu electrōnica.

4. Obtenir cōpia segellada de les solˇlicituds que es presentin i justificants dels pagaments que es facin efectius.

5. Ser informat directament des de l´OAC de l´estat de tramitaciķ dels procediments que ha iniciat, en la mesura del que sigui possible.

6. Presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals, ja sigui presencialment a l´OAC, a través de la instāncia general de la seu electrōnica, del correu ordinari o de les vies específiques que contempla cada servei.

Deures de les persones usuāries

1. Fer un ús responsable de les instalˇlacions i serveis d´atenciķ ciutadana, respectant l´ordre d´atenciķ i mantenint una actitud de respecte envers la resta de persones usuāries del servei i dels treballadors i treballadores.

2. Respectar els horaris del servei i els terminis fixats per a convocatōries o citacions.

3. Facilitar de forma certa les dades d´identificaciķ personal i les relatives a la prestaciķ d´un servei o procediment, així com comunicar la modificaciķ de dades personals que puguin afectar a la prestaciķ d´un servei.

4. Assegurar-se de la lectura i comprensiķ d´allō que se signa.

5. Obeir les recomanacions del personal municipal en cas d´emergčncia o evacuaciķ de l´Oficina d´Atenciķ Ciutadana.

Ajudeu-nos a millorar

En cas de voler presentar algun suggeriment o queixa sobre el servei rebut a l'OAC es podrā fer presencialment, al correu electrōnic oac@argentona.cat, al telčfon 937974900 o través del correu ordinari.

També es rebran qualsevol tipus de peticions a través del formulari web d´atenciķ ciutadana.

Si el que es vol és presentar una queixa o suggeriment sobre algun dels serveis que ofereix l´Ajuntament d´Argentona s'ha de fer mitjanįant la instāncia general. Si es disposa de certificat digital (FNMT-CERES, CATCert, ACCV o IZENPE) o DNI electrōnic, aquesta es podrā presentar a través de la seu electrōnica. En cas contrari, la presentaciķ s´haurā de fer presencialment a la mateixa OAC.

 
Dades del servei

Oficina d'Atenciķ Ciutadana

c/ Gran, 59 

Telčfon: 93 797 49 00

oac@argentona.cat

Horari

De dilluns a divendres de 8.30 del matí a 2 del migdia i els dijous també de 4 a 7 de la tarda.

De juny a setembre l'Oficina d'Atenciķ Ciutadana només atén en horari de matí.