Pla d'actuació municipal 2020-2023

Missió 

La missió de l'Ajuntament d'Argentona és definir polítiques i mesures per tal de garantir l'accés de tota la població als principals drets i serveis bàsics 
  
Visió 

Esdevenir un municipi amb una alta qualitat de vida, tant material com  cultural i educativa, on la població és protagonista activa en la presa de decisions i conviu cohesionada social i territorialment 
   
Valors 

EficiènciaLaïcitatEquitatFeminisme
Justícia socialRespecte i humanitatSolidaritatSostenibilitatImatge inexistentAssoliment global del PAM
 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800