Actes administratius amb incidència al domini i serveis públics
Autoritzacions d'activitat i cessions de material i/o espais municipals
 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800