Convocatòries de personal
Publicat el 06.11.2023
Procés de selecció per la contractació temporal d'un/a Treballador/a Social, grup A2
Termini presentació esmenes del 20 al 24 de novembre de 2023
 • Procés selectiu per la contractació temporal d'un/a Treballador/a Social mitjançant el sistema extraordinari de cribatge curricular i entrevista competencial.
 • Règim
  Cobertura d'una baixa per IT
 • Documentació a presentar:

  • Sol·licitud i declaració responsable en model normalitzat
  • DNI
  • Certificat nivell de català C1
  • Permís de conduir B
  • Títol acadèmic exigit (Grau en treball social o titulació equivalent)
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800