Opinió Grups Municipals
Publicat el 30.10.2016
PSC - Garrinada: Festa Major o Festival?
  • La Garrinada s'ha fet gran, l’èxit de públic de les darreres edicions organitzades per la gent jove de la vila i els suposats inconvenients que això representa per a algunes persones, han obert un debat ciutadà sobre la conveniència de mantenir-la en el marc de la Festa Major, un debat que hem de ser capaços de moderar i encarrilar de tal manera que la Garrinada esdevingui en el futur un acte de consens i no un acte que enfronti defensors i detractors que malmeti la convivència que ha de tenir, per definició, qualsevol Festa Major.

    El debat està obert. Hi ha qui voldria veure la Garrinada com un Festival Jove al marge de la Festa Major, d'altres la voldrien eliminar, d'altres reduïda, i així tantes propostes com persones que opinin.

    És clar que els actes massius comporten disfuncions, i la Festa Major d'Argentona és per si mateixa una festa massiva que genera disfuncions, imputar les suposades molèsties només a un col·lectiu no és just, sobretot tenint en compte els esfor- ços de l'organització per millorar la seguretat i minimitzar els efectes d'un acte massiu. I aquest és segurament el principal actiu de la Garrinada, el col·lectiu de persones que la conformen han demostrat al llarg dels anys una capacitat d'organització i millora constant d'un acte que ha esdevingut símbol d'Argentona i del que tots i totes ens l'hem de sentir com a propi.

    Argentona ha buscat històricament elements identitaris que promocionin vila, que convidin a visitarnos, dels pobles veïns i de més enllà, això ho hem aconseguit amb la Festa del Càntir, la Fira de Ceràmica, el comerç singular, la restauració i també com no pots ser d'una altra manera, amb la Garrinada. Per tant, sigui quin sigui el seu futur, hem de partir de la idea que la Garrinada és patrimoni d'Argentona.

    Publicat al Cap de Creus

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800