Ajuntament d'Argentona / Serveis / Educació / Preinscripció PFI d'Auxiliar de Pastisseria i Forneria.
Curs 2023-24
Preinscripció PFI d'Auxiliar de Pastisseria i Forneria.
Curs 2023-24
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
auxiliars>> DESCARREGA EL FULL DE PREINSCRIPCIÓ AL SEGÜENT ENLLAÇ

PREINSCRIPCIÓ CURS 2023/24

>> ON FER LA PREINSCRIPCIÓ

Es farà de manera presencial a les instal·lacions del PFI/PTT a Argentona mitjançant cita prèvia a través del correu del PTT Argentona: a8960389@xtec.cat

Persona de contacte: Anna Sànchez Palma

>>CITA PRÈVIA

Podeu adreçar-vos a l'e-mail: a8960389@xtec.cat o bé trucant al telèfon 667279982.

>> QUI POT FER LA PREINSCRIPCIÓ

Per accedir als Programes de Formació i Inserció cal complir com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, haver deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol, i que en el moment d'iniciar els programes no es segueixi estudis en el sistema educatiu ni es participi en altres accions de formació i/o inserció.

>> Qui ha de presentar la sol·licitud de preinscripció als programes de formació i inserció (PFI)?

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els alumnes que volen accedir a qualsevol programa de formació i inserció.

>> Què necessito per fer la preinscripció?

1. Documentació identificativa. Cal portar l'original i una fotocòpia.

Si és major d'edat: DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.

Si és menor d'edat:

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials i Famílies.

DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Per acreditar la condició de discapacitat: s'ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o bé un informe de l'EAP en què s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat.

2. Documentació de criteris prioritaris: només cal adjuntar la documentació acreditativa quan els centres no puguin obtenir la informació que es demana a través de la consulta automàtica. Cal portar l'original i fotocòpia. Per exemple:

Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si s'escau.

Participació per primera vegada en una programa de formació i inserció: s'acredita marcant la casella corresponents en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

Anys d'escolarització a l'ESO: certificat d'estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

Últim curs fet a l'ESO: certificat d'estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.


Per més informació visitar la web del Departament d'Educació de la Generalitat:

preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici

>> CALENDARI

Visita el web: preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/calendari

>>RESULTAT DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2023/2024 PFI 

Relació d'alumnes admesos al centre: 

Assignats al centre:

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800