Més informació
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Terminologia

Per consultar definicions sobre conceptes entorn la qüestió LGTB recomanem el Diccionari LGTB elaborat pel Termcat-Centre de Terminologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 


Polítiques LGTBI d'altres administracions

Àrea LGTBI del Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya: AQUÍ

Argentona

Col·lectiu Feminista “Truges Rebels”  https://www.instagram.com/trugesrebels/
Dones Sorores https://www.instagram.com/donessorores/

Entitats

Associació Mataró LGTBI: https://lgtbimataro.wixsite.com/misitio
Observatori contra l'homofòbia: https://och.cat/
ACATHI: Associació catalana per a la integració d'homosexuals, bisexuals i trans immigrants: https://www.acathi.org/
AMPGIL: Associació de pares i mares de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals: https://www.facebook.com/ampgil/
Transfamilia: Espai de famílies de persones trans http://transfamilia.org/
Lesbicat:Dones lesbianes, bisexuals i pansexuals a Catalunya: https://lesbianesacatalunya.wordpress.com/tag/lesbicat/
FLG- Associació de families LGTBI: http://www.familieslg.org/
Generem! Associació trans* de Catalunya: https://generem.cat/
Gais Positius: https://gaispositius.org/es/
Stop Sida:https://stopsida.org/
Federació Plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya: https://plataformalgtbicat.blogspot.com/

Adolescents i joves

Espai Divers*s Mataró: https://www.mataro.cat/ca/temes/joventut/xarxa-despais-joves/espai-diversxs
OASIS: Lleure per a adolescents LGTB: http://oasislgtb.org/es/
La Lore: Espai jove sobre sexualitat, relacions i gènere: https://lalore.org/
CJAS: Centre Jove d'atenció a les sexualitats: https://centrejove.org/

Guies

Guia de recursos per a persones trans a la ciutat de Barcelona. 2ona edició (Ajuntament de Barcelona-2020)        https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/sites/default/files/documentacio/guia_trans_bcn_2020_ok_online_0.pdf
Guía para madres y padres de personastransexuales (AMPGYL, 2013)                                                    Disponible a http://www.ampgyl.org
Guía para madres y padres de niñ@s con roles y comportamientos de género no normativos (AMPGYL, 2013) Disponible a http://www.ampgyl.org
Guia per a noies que volen ser lliures: Jo no vull ser Princesa. (Associació Candela i el Consell de la Joventut de Barcelona, 2012). Disponible a http://candela.cat/wp-content/uploads/2014/07/guias.pdf
Guia per a nois que volen ser lliures: Jo no vull ser pilota d'or (Associació Candela i el Consell de la Joventut de Barcelona, 2012) Disponible a http://candela.cat/wp-content/uploads/2014/07/guias.pdf

LGTBIFÒBIA

Carrer Russell, C. i Cifuentes Zunino, F. (2019) L'LGTBIfobia entre infants i adolescents. Una problemàtica social a resoldre Debats Catalunya social num.58https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1t_Lf05bvAhXE8OAKHRpUCdMQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.observatoriodelainfancia.es%2Foia%2Fesp%2Fdocumentos_ficha.aspx%3Fid%3D5926&usg=AOvVaw2APGq6Sun5mdP03v01SloY


OBSERVATORI CONTRA LA HOMOFÒBIA-OCH (2019), L'Estat de la homofòbia a Catalunya 2019. OCH https://och.cat/wp-content/uploads/2020/06/Estat-de-lLGTBI-f%C3%B2bia-a-Catalunya-2019-FINAL-INTERACTIVO-.pdf

Pujol Tarrés, Joan (2010), Aproximació a la situació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania. (http://xarxanet.org/sites/default/files/aproximaciohomofobia.pdf)

COGAM (2013), Estudio 2013 sobre discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en España. Madrid: FELGTB. (http://www.felgtb.org/rs/2447/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/bd2/filename/estudio-2013-sobre-discriminacion-por-orientacion-sexual-y-o-identidad-de-genero-en-espana.pdf)

FRA (2014), EU LGTB Survey: European Union Agency for FundamentalRights (https://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main)
Polítiques locals LGTBI

Coll-Planas, Gerard (2011), Contra l'homofòbia: polítiques locals d'igualtat per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere: llibre blanc europeu. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Direcció de Drets Civils. (http://ahead-bcn.org/img/langform/LGBTmay2011ca.pdf)

Diputació de Barcelona (2017) Guia per a l'elaboració de plans locals LGTBI. Barcelona: Diputació de Barcelona.https://llibreria.diba.cat/es/unclick/descargaebook.php?uid=59506006B3F70EC7FF628765B6E16D87F0E7664418DA3B8DD1024DF6C297B3C7&c=63302&m=descarga

Solà, M. i Garcia, N.(2019) Ampliar la mirada sobre les violències de gènere. Cap a un model d'atenció a persones LGTBI. Barcelona: Fundació SURT.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5oduF1pbvAhVChRoKHYImBh0QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.surt.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2Fguia_catala_virtual.pdf&usg=AOvVaw0A5YKAA35jg5n2qPE4sdyP

Pineda, Montse (2019)Indicant el camí. Guia d'indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals.Col·lecció

Indicadors, número 10, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/igualtat/20indicantelcami/LLIBRE-INDICANT-EL-CAMI-21_06_19.pdf

Area per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones LGTBI (2020) Guia pràtica per a la Xarxa SAI LGTBI: Gestió de denúncies, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/igualtat/Guia-practica-LGBTI/Guia_LGTBI.PDF

Garaizabal (coord.) (2016) Informe de model d'acompanyament i assistència a persones trans a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM6sae15bvAhWZBGMBHXngD5YQFjACegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Flgtbi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumentacio%2Flgtbi_informe_translab_cat_ok_web.pdf&usg=AOvVaw0eWaFfpwonL1IngiLUVfVQ

Gregori, Núria (2016), Diagnóstico de las diferentesrealidades, posicionamientos y demandas de la poblaciónintersexual/con DSD (diferencias del desarrollo sexual) en la ciudad de Barcelona. Barcelona: AJUNTAMENT DE BARCELONA.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig5syU15bvAhVK4eAKHUVVAOkQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Ffeminismes-lgtbi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumentacio%2Fp_4.2_diagnostic_interesex_cast_.pdf&usg=AOvVaw31zqT5Bt5t6-0FUUDeyPOl

ASSAIG

 • Barbé i Serra, A. (2017) Cross-dressing. Más allà de las clasificaciones. Barcelona: Editorial BELLATERRA.
 • Barker, M.J. i Scheele, J. (2017) Queer. Una historia gràfica. Madrid: Editorial MELUSINA.
 • Coll-Planas, G. y Vidal, M. (2013) Dibujando el género. Barcelona-Madrid: EGALES.
 • Coll-Planas et al. (2017) TRANS-LAB. Diagnòstic de la situació laboral de les persones trans a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 • Fausto-Serling, A. (2006) Cuerpos sexuados. Madrid: Editorial MELUSINA.
 • Green, F.J. i Friedman, M. (2015) Buscando el final del arcoiris. Una exploración de las prácticas de crianzadesde la fluidez de genero. Barcelona: Editorial BELLATERRA.
 • Missé, M. (2018) A la conquista del cuerpo equivocado. Barcelona-Madrid: EGALES.
 • Platero, R.L. (ed.) (2012) Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Barcelona: Editorial BELLATERRA.
 • Platero, R.L. (2014), Trans*exualidades. Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos. Barcelona: Editorial Bellaterra.
 • Platero, L. (2008) Lesbianas. Discursos y representaciones. Editorial Melusina.
 • Quiroga,V. (coord.) (2015)  Informe 50+ LGTB Persones grans lesbianes, gais , trans i bisexuals a la ciutat de Barcelona. Lleida: Editorial Boira.
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800