Pla d'actuació municipal 2020-2023
Publicat el 16.02.2021
Augment del pressupost destinat a servei d'ajuda domiciliària a persones amb situació de dependència
Assoliment: 100%Grau d'assoliment
  • Servei destinat a donar suport a les persones i/o famílies amb situació de manca d'autonomia. Suport en la cura personal i de la llar per a famílies i/o persones amb manca d'autonimia per a poder continuar en el seu domicili en les millores condicions intentant millorar la seva autonomia personal.
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800