Els formularis
 
Bústia Ple Municipal

COM PARTICIPAR AL TORN OBERT DELS PLENS MUNICIPALS

Aquelles entitats i persones que vulguin participar en algun tema que s'abordi o no a l'ordre del dia de la sessió, podran enviar la seva sol·licitud i pregunta o qüestió fins a 48 hores abans de l'inici del ple a través de la bústia telemàtica creada a tal efecte, www.argentona.cat/bustiaple

També es podrà fer arribar a través del telèfon de l'Ajuntament, adreçant-se a la regidoria de Comunicació i Participació Ciutadana, enviant un correu electrònic a participacio@argentona.cat o al número de Whatsapp 670 054 069.

La pregunta o consulta ha de ser concreta i precisa i el sol·licitant haurà de facilitar el seu nom i cognoms, a més d'un telèfon de contacte i/o correu electrònic. La regidoria de Participació Ciutadana tindrà la potestat de verificar la veracitat de les dades i identitat de la persona sol·licitant.

La petició podrà ser denegada per l'Alcalde/ssa quan entengui que la intervenció del sol.licitant no aportarà novetats al tema, és reiteratiu amb d'altres peticions o alguna altra al·legació que consideri, prèvia consulta a la Junta de Portaveus. La denegació es notificarà al sol.licitant.

Participar després de l'inici de la sessió

Aquelles entitats i persones que vulguin intervenir un cop s'iniciï la sessió sobre assumptes que es tractin al ple, hauran de fer arribar la seva sol·licitud i pregunta o qüestió fins a l'inici del torn de precs i preguntes dels grups municipals, a través de la bústia telemàtica creada a tal efecte www.argentona.cat/bustiaple o al Whatsapp 670 054 069.

*
*
*
*

* Els camps marcats amb un asterisc cal omplir-los obligatòriament
Avís: D'acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l'Ajuntament i que poden ser objecte d'inclusió en altres fitxers  automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d'atenció ciutadana.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800