Notícies
Publicat el 24.02.2021
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
S'aprova definitivament el nou Pla d'Ordenació Urbanística d'Argentona
POUM Argentona
  • El Diari Oficial de la Generalitat publica aquest dimecres l'aprovació definitiva i entrada en vigor del nou planejament municipal, que substitueix el que estava vigent fins ara, de l'any 1987.
  • Ja es pot consultar a www.argentona.cat/POUM

El nou Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) d'Argentona ja està en vigor, després que la Generalitat de Catalunya ha publicat al Diari Oficial (DOGC) la seva aprovació definitiva, després de la darrera validació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona.

Conclou així un llarg procés d'elaboració que va començar el desembre de 2013 amb els primers treballs i fases de diagnosi i participació, que culminen amb aquest nou instrument de planificació territorial que definirà les directrius per als propers anys de l'ordenació urbanística del municipi i com ha de ser el seu desenvolupament i creixement.

La part normativa d'aquest nou POUM ja es pot consultar a www.argentona.cat/POUM.

 
Característiques

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vol evitar nous desenvolupaments i aposta per reestructurar i millorar el seu nucli urbà actual. Argentona se situa al vessant sud de la Serralada Litoral, amb el seu terme municipal travessat per la riera d'Argentona, que condiciona la seva disposició. L'autopista C-32 i la carretera C-60 són les dues infraestructures més rellevants, a més d'altres vies de segon nivell que connecten amb municipis veïns. Argentona té poc més de 12.000 veïns.

Els teixits urbans se situen en la major part a ponent de la riera d'Argentona i a ponent de la C-60. Els més destacats són el barri residencial plurifamiliar de Sant Miquel del Cros i el polígon industrial del Cros, situats al sud, en continuïtat amb Cabrera de Mar; el casc històric al centre, i la urbanització d'habitatges unifamiliars les Ginesteres al nord. El nucli urbà d'Argentona, on es concentra el 72% de la població, compta amb un casc històric central, un eixample planer d'illes regulars al sud de principis del segle XX amb tipologies unifamiliars aïllades, diverses urbanitzacions d'habitatges unifamiliars aïllats enfilant-se cap a la serralada litoral, i un polígon industrial que s'estén cap al nord, entre la carretera C-1415c i la riera d'Argentona.

El POUM es planteja com un pla de reestructuració urbana, amb la voluntat d'evitar nous creixements en extensió més enllà del sector del Colell, ja previst en el planejament vigent i que es reestructura per finalitzar la trama urbana del municipi.

El POUM posa èmfasi en la reconsideració i reestructuració del nucli urbà i l'ajust al planejament territorial, que preveu una nova estació de tren de la Línia Orbital Ferroviària al centre del municipi. En total, es preveu un potencial de 570 nous habitatges, dels quals 227 seran de protecció oficial.

Podeu consultar la publicació del DOGC en relació al POUM al següent enllaç:

DOGC

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800