Pla d'actuació municipal 2020-2023
Publicat el 16.02.2021
Implementació de projectes de coeducació transversals als centres educatius
Assoliment: 50%Grau d'assoliment
  • S'estan introduint la Coeducació per a combatre la violència masclista i l'educació afectivosexual fent un abordatge explícit, transversal, rigorós i sistemàtic de la perspectiva de gènere des de l'educació infantil fins la finalització de l'educació obligatòria.  Amb formació dels equips docents, alumnat i famílies a través del Programa Coeduca't per consituir a Argentona una Xarxa de centres coeducatius
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800