Dones

Les polítiques i accions en matèria d'Igualtat s'articulen mitjançant el Pla d'Igualtat 2012-2020, instrument que permet introduir la perspectiva de Gènere  en les diferents àrees  socials i comunitàries de forma transversal.

 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800