Infància, adolescència i família

Els nostres objectius són la millora,del benestar personal, social, material i psicològic dels infants i adolescents, per tal de potenciar al màxim el seu desenvolupament integral.

Oferim Informació, orientació i suport socioeducatiu a les famílies i, en especial, als infants, adolescents i joves.

Informem i facilitem l'accés a ajuts i serveis adreçats a les famílies.

Vetllem per la cobertura de les necessitats bàsiques, l'atenció i la reducció de situacions de risc social i desenvolupem accions de prevenció i intervenció des del marc familiar, escolar i del lleure.

Per a rebre aquest servei cal contactar prèviament amb el departament de Serveis Socials.

Ajuntament d'Argentona C/Ramon Par, 1 (1er pis)
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Telèfon : 93 797 49 00 /, ext. 600. 

 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800