Reunions Comissió Permanent
La Comissió Permanent és l'òrgan motor del Consell de la Vila d'Argentona. Es reuneix regularment
 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800