Plens Consell de la Vila

El Consell de la Vila celebra sessió ordinària una vegada a l'any i de manera extraordinària tantes vegades com sigui convocat per la presidència, a iniciativa pròpia, o a petició d'un terç dels seus membres.

 
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800