Notícies
Publicat el 01.04.2020
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Com sol·licitar l'ajornament del pagament dels tributs estatals
agenciatributaria
El Servei de Promoció Econòmica ofereix assessorament i una guia ràpida per a autònoms i PIMES que vulguin ajornar els deutes tributaris per tal de reduir i prevenir l'impacte econòmic negatiu del COVID-19

Amb l'objectiu de mitigar i prevenir el possible impacte econòmic negatiu del COVID-19 en les petites i mitjanes empreses, el govern de l'Estat va incloure en el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, determinades mesures transitòries de flexibilització en matèria d'ajornaments en l'àmbit tributari.

Amb la intenció d'anar aclarint dubtes, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Argentona (SEMPRE) us presentem una guia resum que detalla les característiques i requisits d'aquest ajornament, i les instruccions per sol·licitar-ho correctament. 

Règim d'ajornament dels deutes tributaris en l'àmbit de tributs estatals:
  • a) Podran sol•licitar l'ajornament dels deutes esmentats en el punt anterior les persones físiques o jurídiques amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros en l'any 2019. (Autònoms i Pimes).
  • b) Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries que s'hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestrals corresponents al primer trimestre i les mensuals de febrer, març i abril). La possibilitat d'ajornament abasta també els deutes derivats de retencions o pagaments a compte de l'IRPF, d'arrendaments, de rendiments de capital mobiliari i immobiliari, del primer pagament fraccionat a compte de l'Impost sobre Societats, i dels derivats de les liquidacions de l'IVA.
  • c) Es podran ajornar aquells deutes tributaris que NO superin els 30.000 euros, sense necessitat d'aportar cap tipus de garantia.
  • d) L'ajornament es concedirà per sis mesos i no es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.
Instruccions provisionals per a sol·licitar ajornaments d'acord amb el reial decret 

Amb caràcter provisional, els contribuents (Autònoms i Pimes) que, en virtut del Reial Decret Llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d'ajornaments incloses en aquest, hauran de procedir d'acord amb les següents instruccions:

1. Presentar, pels procediments habituals, l'autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l'opció de “reconeixement de deute”.

2. Accedir al tràmit “Presentar sol•licitud”, dins de l'apartat d'ajornaments i fraccionament de deutes de la seu electrònica de l'AEAT, en el següent enllaç:

       Agencia tributaria


guia 2 covid-19 imatge 1

guia 2 covid-19 imatge 2


Clica damunt les imatges per ampliar-les

3. Emplenar els camps de la sol·licitud

Per acollir-se a aquesta modalitat d'ajornament és MOLT IMPORTANT que es marqui la casella “Sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19

guia 2 covid-19 imatge 3

En marcar aquesta casella, en l'apartat de la Proposta de pagament, apareixerà el següent missatge: "Sol·licitud acollida al Real Decreto llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19."

En els camps referits a identificació de l'obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no existeix cap peculiaritat.

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el Reial decret llei ha de prestar especial atenció als següents camps:

  •  Tipus de garanties ofertes”: marcar l'opció “Exempció.
  •  Proposta de terminis; núm. de terminis: incorporar el número “1”.
  •  Periodicitat: marcar l'opció “No procedeix”.
  •  “Data primer termini”: s'ha d'incorporar la data corresponent a comptar un període de sis mesos des de la data de fi de termini ordinari de presentació de l'autoliquidació (per exemple, l'autoliquidació trimestral  d'IVA MOD 303 del 1T 2020 venç el 20 d'abril, de manera que la data a incloure seria 20-10-2020).
  •  MOLT IMPORTANT: Addicionalment, en el camp “Motiu de la sol·licitud” s'ha d'incloure l'expressió “Aplazamiento RDL” .

4. Presentar la sol·licitud, pressionant la icona “Signar i enviar”.

Si la sol·licitud s'ha presentat correctament, sortirà el següent missatge d'avis:

guia 2 covid-19 imatge 4

* Podeu descarregar-vos en PDF aquesta petita guia al següent enllaç

Guia Ajornament pagament tributs estatals 


Des del Servei de Promoció Econòmica (SEMPRE) restem a la vostra disposició per poder-vos assessorar en qualsevol consulta o aclariment.

Persona de contacte: Josep Badia / @ per consultes: badiatj@argentona.cat 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800