Els formularis
Publicat el 10.07.2022
Mostra d'entitats 2022: formulari de participació

La Regidoria de Participació Ciutadana organitza la Mostra d'entitats d'Argentona 2022 a la Plaça Nova. Durant aquesta jornada, que se celebrarà el proper dissabte 10 de setembre d'11:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00h, convidem a totes les entitats d'Argentona que formin part del Registre d'entitats a mostrar la feina que fan durant l'any mitjançant dues propostes:

- La primera és la ubicació d'una paradeta a mode d'expositor.

- La segona és un tastet de la vostra activitat que faci participar el públic assistent. Aquesta última opció només es podrà dur a terme si poseu parada i la durada dependrà del nombre de sol·licituds.

A continuació, podeu fer la vostra proposta de participació. Les entitats participants s'escolliran per rigorós ordre d'inscripció.

Si teniu dubtes, a sota del formulari hi podeu llegir la normativa aplicable o escriure'ns a participacio@argentona.cat.

*
*
*
*
*Voleu proposar un tastet, exhibició de la vostra activitat al centre de la Plaça Nova?
Preferència d'horari per fer el vostre tastet

*NORMATIVA:

Horari

- Convocatòria amb representants de les entitats a les 10:00 hores per iniciar el muntatge a la plaça Nova

- Cal recordar que l'horari de la Mostra és d'11:00 del matí a 14:00 del migdia, i de 17:00 de la tarda a 20:00 del vespre. No es poden recollir els estands fins que no finalitzi la Mostra d'entitats, tant al migdia com al vespre, per respecte a la resta de participants a la mostra.

- A l'hora de fer les actuacions, s'ha de ser molt rigorós amb l'horari assignat. Dins l'hora de cadascú, s'hi ha d'incloure el muntatge, preparació i desmuntatge de l'activitat. Us demanem que estigueu a l'espai d'actuació, com a mínim, 15 minuts abans.

- Tot i que alguns de vosaltres tindreu assignada una hora concreta per fer l'activitat, les parades han d'estar obertes durant l'horari de la mostra i sempre sota la supervisió d'algun responsable de la vostra entitat.

- Als descansos del migdia hi haurà un servei de vigilància de les parades per tal que les persones participants pugui anar a dinar. Tot i aquesta vigilància, cal que les entitats deixin el material recollit i ordenat dins la parada i preparat per tal que, si fa vent o plou, no es malmeti res. En cap moment l'Ajuntament es farà responsable del material dipositat en els estands.

Estands

- Cada estand comptarà amb un cartell amb el nom de l'entitat corresponent. 

- L'Ajuntament posa a disposició de cada entitat: 1 carpa (2 x 3 m), 1 reixat metàl•lic per a la part del darrere (3,5 x 2 m), 2 taules (1,80 o 1,90 x 0,90 m cadascuna) i 3 cadires. No es pot demanar més d'una carpa per entitat. Si es necessiten més taules o cadires, l'entitat les haurà de portar.

- Les entitats són responsables de decorar i condicionar les carpes amb el material promocional que considerin. En cas que alguna entitat requereixi d'electricitat, haurà de subministrar-se-la amb mitjans propis.

- És important optimitzar el material que porteu als estands, per tal que la jornada us sigui àgil i agradable.

- Cada entitat s'ha d'endur la brossa que generi el seu estand i la seva activitat.

Material actuacions

- Pel que fa a les actuacions, l'Ajuntament posa a disposició de les entitats el material fix (cistelles petites, porteries petites, sonorització dels espais...), però el material fungible (pilotes, pitralls, cons, instruments...) l'haurà de dur cada entitat.

- Quant a l'equip de so, l'Ajuntament disposarà d'un equip que estarà situat a l'estand de l'Ajuntament d'Argentona. Tots aquells components que alguna entitat necessiti (lector d'mp3, micròfons inalàmbrics i/o altres) caldrà que s'ho porti cadascú i prèviament assegurar-se de la compatibilitat dels elements amb l'equip de so que s'hi instal·li

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800