Els formularis
 
Taller: Què fem des de casa quan apareixen dificultats en l'aprenentatge?
Dijous  7 i 14 de març de 2019 de 19:00 h fins 20:30h. a l'Escola Argentona

Objectiu:
Es tracta d´ oferir un espai educatiu on els pares i mares puguin reflexionar, preguntar i obtenir indicacions envers les dificultats en l'aprenentatge dels seu fills. Amb l'objectiu de poder conversar per tal de compartir angoixes i preocupacions i així adquirir indicacions per facilitar des de casa un aprenentatge òptim i saludable.
Es donaran pautes d'observació per tal de treballar  des de casa.
El resultat del taller serà un document educatiu que es compartirà amb tots els assistents.

A càrrec de :  Pilar Verdeguer, Pedagoga.
Organitza : Xarxa d'AMPAs d'Argentona

Dades personals
*
*
*
*
*

Si desitges fer d'altres comentaris relacionats amb aquest o d'altres assumptes, pots posar-te en contacte amb la Regidoria d'Educació, trucant al 93 797 49 00 o bé enviant un correu electrònic a petitfa@argentona.cat. Moltes gràcies per la teva participació.

* D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament d'Argentona, com a responsable d'aquestes.

T'ha estat útil aquesta informació?  Sí  No
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800