Infància, adolescència i família
 
Cafè-tertúlia Escoles bressol municipals
  • Espai mensual de trobada i relació per a famílies amb menors de 0 a 3 anys escolaritzats a les escoles-bressols municipals. És un espai de prevenció, d’ informació, suport i intercanvi d'experiències al voltant de l'educació i la criança dels fills/es entre els pares i mares en el qual ells es converteixen en els protagonistes. Sessió conduïda per una educadora social.

    Les escoles-bressol informen mensualment de les sessions programades a les famílies dels seus alumnes. Sessions obertes i gratuïtes.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800