Convocatòries de personal
Publicat el 09.11.2023
Procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça d'Enginyer/a
Termini presentació instàncies del 15/11/2023 al 14/12/2023
  • Procés de selecció per la cobertura definitiva d'una plaça de funcionari de carrera d'Enginyer/a, grup A1, mitjançant concurs oposició, inclosa a la OPO 2022 i constitució d'una borsa de treball.
  • Règim
    Funcionari de carrera
 
^



AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800