Convocatòries de personal
Publicat el 29.08.2023
Convocatòria 1 plaça de Tresorer/a per Comissió de Serveis
 • Nom del lloc: Intervenció
  Escala/subescala: Funcionari/a amb habilitació nacional
  Grup d'accés: A1
  Nivell: 26
  Complement específic: 19.649,56 euros bruts anuals €
  Motiu: Trobar-se vacant la plaça temporalment per una Comissió de Serveis
  Incorporació: Immediata

 • Lloc de feina

  Ser personal funcionari de carrera de l'escala d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la sots escala d'intervenció tresoreria.
  Disponibilitat immediata
  Titulació requerida per la normativa vigent

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800