Convocatòries de personal
Publicat el 23.05.2023
Procés de selecció per la cobertura definitiva de dues places d'Administratiu/va
Termini presentació instàncies del 1 al 29 de juny de 2023
 • - Escala d'Administració General, sots escala tècnica auxiliar
  - Grup de classificació: C, Subgrup C1
  - Denominació: Administratiu/va
  - Classificació: Funcionari de carrera
  - Nombre de places: 2
  - Sistema de selecció: Concurs – oposició lliure

 • Règim
  Funcionari/ària de carrera
 • Complement específic
  590,12€
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800