Convocatòries de personal
Publicat el 12.05.2023
Assessor/a jurídic/a en comissió de serveis
 • Convocatòria per la provisió, mitjançant comissió de serveis, d'un/a assessor/a jurídic

 • Règim

  Règim: Comissió de serveis
  Durada: 1 any, sens perjudici que es pugui prorrogar d'acord amb la normativa vigent

 • Requisits:

  • Ser funcionari de carrera grup A1
  • Titulació i domini professional segons el contingut funcional de les tasques a desenvolupar
  • Nivell C1 de català
  • Disponibilitat parcial
  • Dedicació exclusiva
 • Documentació a aportar: La que acrediti el compliment dels requisits de participació, el criteris a valorar i el justificant del pagament de la taxa.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800