Convocatòries de personal
Publicat el 19.10.2022
Borsa de treball per a la cobertura temporal de places d'Administratiu/va
 • SOTS ESCALA TÈCNIC, CATEGORIA AUXILIAR, DENOMINACIÓ ADMINISTRATIU/VA, GRUP C1, DE L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA PER LA COBERTURA DE VACANTS, PROGRAMA, SUSBSTITUCIONS, PERMISOS, REFORÇOS O ALTRES SITUACIONS

  Escala d'Administració General, sots escala tècnica auxiliar
  Grup de classificació: C, Subgrup C1
  Règim: nomenament interí
  Sistema de selecció: Oposició

 • Complement destí
  Complement de destí: nivell 18
 • Complement específic
  Complement específic: 567,39 euros
 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800