Convocatòries de personal
Publicat el 14.02.2022
Convocatòria d'una plaça interina d'Arquitecte/a Tècnic/a
  • Procés selectiu per la provisió interina d'una plaça de Tècnic d'Administració Especial, grup A2, denominació Arquitecte/a Tècnic/a de la plantilla de personal funcionari i creació d'una borsa de treball.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800