Notícies
Publicat el 09.04.2024
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Subvencions per a famílies monoparentals
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de maig de 2024
monoparental

L'Ajuntament d'Argentona obre el termini de sol·licitud de subvencions per a famílies monoparentals, adreçades a atendre despeses de l'habitatge. Les sol·licituds es podran presentar fins al 20 de maig. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a la Seu Electrònica o bé demanant cita prèvia a l'Ajuntament.

Els requisits generals per acollir-se a la subvenció són:

  • Ésser titular del carnet de família monoparental, segons normativa vigent 
  • Estar empadronat/da en l'habitatge per al qual es sol•licita la subvenció 
  • La suma dels ingressos nets de la unitat familiar no pot excedir 1,6 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (en endavant IRSC) anual de l'exercici en curs per al seu primer membre. Aquesta quantitat s'ha d'incrementar per a cada nou membre de la unitat familiar a raó de multiplicar al tram anterior un factor d'ajust equivalent al 30%
  • Cada fill/a amb discapacitat o incapacitat per treballar, comptarà doble 
 
Aquest any es duplica l'import individual a concedir a cadascun dels beneficiaris, que serà d'un màxim de 800 euros per sol•licitud. Aquest fet es deu a que en l'exercici anterior no es van poder atorgar aquestes subvencions i, enguany, s'acumulen els dos imports. El pressupost màxim que es destina aquest any 2024 per a la concessió de subvencions objecte de la present convocatòria és de 5.000 euros. 

Podeu consultar l'extracte:

Per tramitar la sol·licitud telemàtica us heu d'adreçar a la secció de Serveis Socials de l'apartat Tràmits i Gestions de la Seu Electrònica.

Subvenció família monoparental

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800