Notícies
Publicat el 30.11.2023
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Resum del ple del 27 de novembre
ple novembre

El ple ordinari del 27 de novembre va començar amb vint minuts de retard, i ho va fer amb un minut de silenci per la darrera víctima de violència masclista. A més, els portaveus dels grups municipals van llegir el manifest del 25 N, Dia Internacional contra la violència envers les dones.

En els primers punts de l'ordre del dia, l'alcaldessa, Montse Capdevila, va donar compte dels decrets, acords i informes i va anunciar que l'Ajuntament compleix l'objectiu de deute públic.

El primer punt que es va portar a votació va ser el reglament de l'Arxiu Municipal on consta el dret a la informació i de consulta per part de tota la ciutadania. Aquest punt es va aprovar per unanimitat, com també el primer punt de recursos econòmics per al reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. En aquest cas, l'alcaldessa va explicar que s'utilitza aquesta fórmula per a pagar factures a proveïdors amb els quals els procediments de contractació no estaven ben formulats. Aquest reconeixement de crèdit suma 283.858,36 € per conceptes com correus, manteniment elèctric o deixalleria mòbil entre altres.

En aquest ple també es van aprovar dues modificacions de crèdit. La primera és per valor de 100.000 € destinats a projectes d'habitatge social, el primer dels quals serà a Can Serra de Lladó, i finançat amb romanent de tresoreria, que va rebre els vots a favor de tots els regidors presents. L'altra modificació de crèdit feia referència a 32.962 € del Fons de Contingència que es destinaran a pagar factures de consum del Museu del Càntir. En aquest cas, hi van votar a favor tots els regidors presents excepte els dos regidors del Partit Popular, que es van abstenir.

En l'àrea de Benestar Animal es van aprovar per unanimitat dos punts: el primer referent al tancament d'un expedient que es va obrir per portar un gos potencialment perillós sense morrió per la via pública; i el segon punt va ser la incoació d'un expedient sancionador per infracció greu i molt greu, ja que es va trobar un animal amb signes de maltractament, sense que el seu amo li proporcionés l'atenció veterinària necessària i, a més, sense la llicència de gos potencialment perillós.

 PROPOSTES URGENTS 
En el ple de novembre es van presentar quatre propostes per la via d'urgència, les tres primeres es van aprovar per unanimitat. En el primer cas, es tractava de la modificació en les condicions de treball del personal de l'Ajuntament d'Argentona, derogant un article que compensava econòmicament un funcionari quan es jubila, però que no coincideix amb la legalitat. En segon lloc, va tirar endavant incorporar modificacions en dues fitxes de treball de la Brigada Municipal, especialitzant el personal en lampisteria i feines de paleta. I, en tercer lloc, es va aprovar el nou Jutge de Pau substitut, que serà Pere Anglada i Canal.

 PRESSUPOST DEL 2024 
El darrer punt que va entrar per urgència va ser el Pressupost Municipal de 2024. La Junta de Portaveus va demanar que es retirés de l'ordre del dia per debatre'l dos dies més tard i així els regidors tinguessin més temps per a analitzar les 829 pàgines que el formen. Tant la portaveu del PSC, Susana López, com el portaveu d'Unitat, Toni Segarra i el regidor del PP, Héctor Travessa, van assegurar que no van disposar del document definitiu fins al passat divendres i que, per tant, consideraven que no hi havia suficient temps per analitzar-lo. El govern, però, va considerar que amb dos dies tampoc podrien fer cap mena de modificació i que no podien anar més enllà d'aquesta data per garantir que el pressupost entrés en vigor el mateix dia 1 de gener de 2024. L'alcaldessa, Montse Capdevila, va assegurar que aquestes no eren les formes més adequades, però que havien fet partícips del document a tota l'oposició des del principi.

Les despeses previstes en el pressupost de 2024 és de 25.412.228,96 €, un 14,96% més que en el de l'any passat. Pròximament, podreu trobar tots els detalls del pressupost en aquesta pàgina web.

La regidora socialista va destacar l'equilibri del pressupost, i el portaveu d'Unitat, Toni Segarra, la quantitat d'inversions previstes. El pressupost de 2024 es va aprovar amb els vots a favor del govern, Ara Argentona, Unitat i el PSC i dues abstencions dels dos regidors del PP presents.

Abans de finalitzar el ple, la portaveu del PSC, Susana López, va fer un prec al govern perquè no cedís un espai municipal perquè una persona d'extrema dreta faci una xerrada. Tant el regidor d'Unitat, Joan Boba, com l'alcaldessa, Montse Capdevila, van assegurar que l'espai el té adjudicat una entitat que ha acordat organitzar aquesta xerrada. L'alcaldessa va explicar que el govern no hi està d'acord però que no hi pot fer res.

La sessió va finalitzar amb dues intervencions del públic.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800