Notícies
Publicat el 25.07.2023
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Resum ple municipal de juliol
  • Ja pots recuperar el vídeo de la sessió ordinària celebrada aquest dilluns
  • Aprovació unànime de la determinació de les festes locals per l'any 2024, per la contractació de tres anys del servei de neteja d'edificis i instal·lacions municipals i per la contractació del servei d'un cuiner/a per l'escola bressol municipal Cargol Treu Banya

Aquest dilluns, a l'Ajuntament d'Argentona es va dur a terme la sessió ordinària corresponent al mes de juliol. A l'inici del ple, es va donar compte de diversos punts, els primers, com sempre els decrets d'Alcaldia i els acords de la Junta de Govern. També es van tractar els temes del nou cartipàs com l'organització i estructura definitiva de l'Ajuntament, així com el nomenament dels membres del Consell del Patrimoni.

Entre les qüestions d'Alcaldia, va haver-hi quòrum absolut. La determinació de les festes locals per l'any 2024, on s'estipulaven els dies 20 de maig com la segona Pasqua i el dia 5 d'agost, en lloc del 4, com dia festiu municipal. També, es van nomenar a les persones que compndran el Consell de la Vila. Finalment, es va retirar de l'ordre del dia l'actualització de la composició de la Comissió d’Ètica per fer constar el nom del tècnic.

Amb el suport de tots els grups polítics, es va aprovar la licitació del contracte de serveis de neteja dels edificis i instal·lacions municipals. Tal com va explicar el regidor d'urbanisme, Xavier Collet, un contracte de tres anys, prorrogables a dos més, amb un cost d'un milió sis-cents mil euros més IVA.

Més controvérsia, va crear la qüestió de recursos humans i que feia menció a la modificació de crèdits núm. 6/2023 del pressupost municipal de l'exercici 2023. El Govern va confirmar que aprofitarien el romanent per poder realitzar diverses accions com: l'enderroc de la piscina de Can Raimí o el trasllat de les pedres de Can Doro. El PP va demanar que part d'aquest romanent es dediqués a les activitats culturals del poble i a la compra de les càmeres de lector de matrícules, que es va aprovar fa més d'un any. El PSC va expressar que fa temps que denuncia la poca execució de les inversions per part de l'ajuntament i Unitat va reclamar més explicacions sobre les injeccions de capital a diferents capítols del pressupost. La modificació es va aprovar amb 14 vots a favor i 3 abstencions per part d'Unitat.

Els dos punts de l'àrea d'educació, també es van aprovar per majoria absoluta. El primer d'ells era la manifestació de continuïtat al PEE d'Argentona, el regidor Joan Martín Garachana, va explicar que es valoraria al següent ple de setembre, ja que les condicions canvien força,  ara es demana que hi hagi un tècnic/a exclusiu pel PEE i això estructuralment és molt complicat. El segon tema era la contractació del servei de cuiner/a per l'escola bressol municipal Cargol Treu Banya, davant l'augment de la demanda de materia prima de dinars o berenars.

mocions

Va haver-hi dues. El PP es va queixar del greu estat de carrers i voreres i les complicacions que aquesta situació genera a les persones. Demana el pla d'actuació integral amb cronograma, calendari i pressupost. El regidor Xavier Collet va manifestar que estan al corrent, pel fet que a l'Ajuntament també arriben aquestes queixes. Tots per Argentona va presentar una contraproposta de la moció del PP, amb més temps i assegurant que el pla d'actuació i el calendari se'n farà publicitat i s'informarà la resta de grups de tot el procés. Aquesta, no va ser acceptada pel grup liderat per Fran Fragoso. La moció va ser desestimada amb 5 vots a favor del PP i PSC, 8 vots en contra de Tots per Argentona, Avancem Junts i ERC i 4 abstencions d'Unitat i Ara.

La moció del PSC en relació amb les fuites d'aigua per manca de manteniment i d'infraestructures bàsiques als veïnats de Can Raimí, Can Cabot i a la resta del poble. Susanna López va explicar que actualment a Argentona es perd prop d'un 48% d'aigua i que aquesta situació és insostenible i més ara amb la situació de sequera. La resta de partit conclouen amb un discurs molt semblant, s'han de posar a treballar per resoldre aquest problema.

 precs i preguntes

En la darrera part del ple, el regidor de festes i cultura, Quim Capdevila, va fer una crida a tots els regidors de participar en la festa major del poble.

El PP va fer ús del torn per preguntar diverses coses: Servei de bar a la piscina d'Argentona i vol saber els motius pels quals el servei de minibús que es va fer durant les eleccions no va passar per les urbanitzacions. Joan Martín Garachana, li va contestar que aquest any no hi haurà servei de bar, ja que s'hauria d'haver licitat el mes de gener, té un procés obert, que requereix el seu temps i que no es va fer amb l'anterior govern. A secretaria se li ha demanat obrir-ho a entitats i tothom ho ha declinat. Maria Mercè Juan, va respondre que el servei de minibús ens el van aprovar a última hora i que no passaven per les urbanitzacions per manca de pressupost, tot i que les persones amb dificultat per moure's podien contactar amb la Creu Roja.

Fran Fragoso també va preguntar pels aires condicionats, que no funcionen, de les escoles bressol. La resposta del govern va ser que estan treballant amb aquest tema des que van entrar i que es necessita un enginyer, que actualment no disposa l'Ajuntament, per tirar endavant el projecte.

Unitat i Ara van felicitar el govern pel servei de minibús que van utilitzar unes 130 persones. Però també, van preguntar sobre la possibilitat d'habilitar els col·legis electorals d'abans de la pandèmia.

El PP va acabar el torn preguntant per les plagues de rates i paneroles que hi ha en alguns indrets del municipi i per l'acumulació de pinassa en els sotaboscos del poble. La regidora de medi ambient, Mariona Pasqual va confirmar que estan treballant amb aquests temes i que estan buscant solucions.

La sessió va tancar-se amb diverses intervencions d'alguns veïns i veïnes presents a la sala de plens. 

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800