Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Isabel Sunyer Marfà
Isabel Sunyer Marfà
Publicat el 13.07.2023
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: BarcelonaIsabel Sunyer

Data de naixement: 05-07-1961

Càrrec: Regidora a l'oposició

Partit polític: Unitat

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Titular de la Comissió informativa de Serveis Econòmics i Territorials.

Correu electrònic: sunyermi@argentona.cat

Xarxes socials: -

Perfil: Mestra, Logopeda i Educadora d'Emocions i Benestar Emocional 

Trajectòria professional: • 38 anys de Mestra d'Educació Especial i integració en escoles ordinàries de la Generalitat de les quals 15 anys a l'escola Bernat de Riudemeia i 16 anys a l'escola Francesc Burniol/ Argentona. Vocal de l'Associació "Xarxa d'espectacles infantil i juvenil" a Argentona des de 1996. 6 anys membre de la COMCA (Comissió de Mitjans de Comunicació d'Argentona) de l'Ajuntament d'Argentona. 4 anys membre de la Comissió assessora de les exposicions de la Casa Gótica (Museu del Càntir). Col·laboradora en diferents projectes educatius municipals: - Xarxa Xairadó des de SSocials 2008-2012; l'autonomia d'infants i joves d'Argentona 2017-2018; Comissió assessora del PEDA (Projecte Educatiu d'Argentona) 2012-2015.

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta Document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència394 €197 €197 €346 €164 €164 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800