Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Sergi Blanco Mora
Sergi Blanco Mora
Publicat el 12.07.2023
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Lloc de naixement: ArgentonaSergi Blanco

Data de naixement: 16-03-1979

Càrrec: Tercera Tinença d'alcaldessa. Delegació de la presidència del Consell d'Administració d'Aigües Argentona.

Partit polític: Avancem Junts

Portaveu:

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Titular de la Comissió informativa de Serveis Econòmics i Territorials, titular de la Comissió informativa de Serveis Ecònomics i Terrritorials i titular de la Comissió Especial de Comptes

Correu electrònic: blancoms@argentona.cat

Xarxes socials: 

logo instragramlogotwitterlogofacebook

Perfil: Vilatà i Advocat

Trajectòria professional: Format a l'escola de Bernat de Riudemeia per seguir fins a tercer EGB a l'escola Francesc Burniol i finalizar l'ESO i Batxillerat a l'escola Pia Santa Anna. Llicenciat en Dret per la UAB. Cursos d'especialització en diferents matèries del dret a ESADE. Administrador concursal format per Aulalearning i Universitat Isabel I. Advocat en exercici durant més de 20 anys i amb despatx propi, membre de la comissió d'honoraris del Iltre.Col-legi d'Advocats de Mataró. Visc a Argentona, casat i soc pare de dos fills, molt involucrat a diferents entitats i molt participatiu de la vida social, cultural i esportiva de la vila

Tipus: Càrrec electe

Dedicació: Sense dedicació

Retribució anual bruta: Percepció per assistència a òrgans col·legiats

Dietes anuals (màxim): 0

Indemnitzacions anuals (màxim): 0

Activitats i béns: Consulta document

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0

Els regidors que no tenen assignada dedicació exclusiva ni parcial, tenen dret a les següents percepcions per assistència als òrgans col·legiats:

Òrgan col·legiatPle ordinariPle extraordinariJunta de portaveusJunta de governComissions informativesComissió especial de comptes
Percepció per assistència394 €197 €197 €346 €164 €164 €

Les indemnitzacions per raó del servei (desplaçaments i altres) estan regulades a l'article 27 de les bases d'execució del pressupost i al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi suscpetible de ser publicat. L'agenda de l'Alcalde, així com l'agenda institucional de tots els càrrecs electes, s'actualitzen setmanalment.

 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 93 797 49 00 - Fax 937 970 800